Licence: 50, Licence aktivne: 30
ID Broj licence Ime i prezime Ime roditelja Firma Datum izdavanja licence Datum produživanja licence Datum suspenzije licence Rad na poslovima izrade i sastavljanja FI Aktivan
4521 CR-4521/4 NAILA FEJZIĆ HUSEIN HROMES DOO SARAJEVO (Business/Industry) 04.01.2021 29.09.2023 NE
4522 CR-4522/4 DŽELIL KARASALIHOVIĆ MUJO JKP BIOŠTICA DOO OLOVO (Public Sector) 04.01.2021 29.09.2023 NE
4527 CR-4527/4 MEVLA MAHMUTOVIĆ MEHMED Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 04.01.2021 03.01.2024 NE
4577 CR-4577/5 INDIRA BJELOŠ HUSEIN AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 DA
4578 CR-4578/4 JASMINKA BUREK OSMAN JP VETERINARSKA STANICA DOO TUZLA (Public Sector) 04.01.2021 03.01.2024 NE
4580 CR-4580/4 ZEKIRA HASANOVIĆ ZEKIR ZANN D.O.O. SARAJEVO (Public Practice) 15.01.2021 03.01.2024 NE
4586 CR-4586/5 ASIMA SALKIĆ HUSNIJA KNJIGOVODSTVENI SERVIS ASKA () 05.01.2022 10.01.2024 DA
4599 CR-4599/5 NIHAD OSMANOVIĆ MEHMED INTELZINK DOO (Public Practice) 08.01.2021 10.01.2024 DA
4600 CR-4600/5 ESMIR BAHTIĆ ZINETA INTELZINK DOO (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 DA
4620 CR-4620/4 HASIJA ŠKALJIĆ MUNIB UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 04.01.2021 03.01.2024 NE
4621 CR-4621/4 AZEM HOČKIĆ MUSTAFA KNJIGOVODSTVENI SERVIS AMINA (Public Practice) 04.01.2021 29.09.2023 NE
4627 CR-4627/5 JASNA MULAVDIĆ IBRAHIM MEDIA SKY DOO (Business/Industry) 04.01.2021 19.01.2024 03.01.2024 DA
4728 CR-4728/5 MELIHA GRBIĆ ALIJA BPU DOO SARAJEVO (Business/Industry) 08.01.2021 10.01.2024 DA
4736 CR-4736/5 JASNA ČVORAK JUSO OD AT GROUP VL. Damir Čvorak Sarajevo (Business/Industry) 04.01.2021 10.01.2024 x DA
4737 CR-4737/5 VESNA VUKOVIĆ SREĆKO SPIN d.o.o. Tuzla (Business/Industry) 16.01.2023 10.01.2024 DA
4801 CR-4801/4 MENSUR DŽAFIĆ AHMET LECHLER ŽIVINICE (Business/Industry) 20.01.2021 03.01.2024 NE
4821 CR-4821/5 DAMIR ĆATOVIĆ ALIJA FONDACIJA LOKALNE DEMOKRATIJE (Association) 10.01.2022 10.01.2024 DA
4822 CR-4822/5 DANKO DRAGANOVIĆ STEFAN UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 04.01.2021 10.01.2024 DA
4826 CR-4826/5 SELVETA DŽAFIĆ ŠEFIK AGENCIJA SALDO SARAJEVO (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 DA
4912 CR-4912/5 KEMAL ATIĆ SEAD KEDEX DOO (Business/Industry) 04.01.2021 10.01.2024 x DA
4940 CR-4940/4 DALIBORKA KOZINOVIĆ MLADEN KB HKD SALDO () 04.01.2021 29.09.2023 NE
4945 CR-4945/4 SAMIL KRDŽALIĆ ADEM INFOKORP DOO TEŠANJ (Public Practice) 04.01.2021 03.01.2024 NE
4972 CR-4972/5 AZEMA MEMIĆ IBRAHIM BH GARDEN DOO SARAJEVO (Business/Industry) 04.01.2021 10.01.2024 DA
4985 CR-4985/5 NEFISA LUGONIĆ MUSTAFA SILK-TRADE d.o.o. Tešanj (Business/Industry) 22.01.2021 10.01.2024 DA
4992 CR-4992/5 MIRSADA SELIMOVIĆ MEHMED REVIKONTO d.o.o. Brčko (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 x DA
5077 CR-5077/5 EDINA DUVNJAKOVIĆ SULEJMAN B-ELi-M d.o.o. (Business/Industry) 12.01.2022 17.01.2024 03.01.2024 DA
5127 CR-5127/5 ENISA MARIĆ ISMET OPĆINA ILIDŽA (Public Sector) 04.01.2021 10.01.2024 DA
5130 CR-5130/4 FATA MUJANOVIĆ MUHAREM OPĆINA ILIDŽA (Public Sector) 04.01.2021 29.09.2023 NE
5131 CR-5131/5 SABINA OŠIJAN FEJZO OPĆINA ILIDŽA (Public Sector) 04.01.2021 10.01.2024 DA
5157 CR-5157/5 BELMA MEHMEDOVIĆ MUSTAFA MAQ PLUS d.o.o. Zenica (Public Practice) 10.01.2024 10.01.2024 DA
5191 CR-5191/5 JASMINKA ŽIVOJEVIĆ HAMDIJA BLUEVISION RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE DJELATNOSTI (Public Practice) 05.01.2022 10.01.2024 DA
5197 CR-5197/4 JADRANKA MEDAR IVAN BET-LIVE () 04.01.2021 03.01.2024 NE
5329 CR-5329/5 ALMA BULJIĆ KEMAL FABRIKA CEMENTA LUKAVAC DD (Business/Industry) 04.01.2021 10.01.2024 DA
5334 CR-5334/5 FIKRETA HURIĆ ASIM FINAS () 22.01.2021 10.01.2024 DA
5368 CR-5368/5 ENISA MEMIĆ HAMDIJA OPĆINA ILIDŽA (Public Sector) 04.01.2021 10.01.2024 DA
5436 CR-5436/5 INDIRA KRDŽALIĆ MEHMED ASCOM () 04.01.2021 10.01.2024 DA
5504 CR-5504/5 ENISA KEČO SALIH RAČUNOVODSTVENA AGENCIJA " FORTUNA" VL.Kečo Enisa (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 DA
5646 CR-5646/4 SANDRA ĐUKIĆ FLORIJAN NEPOZNATO (Nepoznato) 11.02.2021 29.09.2023 NE
5649 CR-5649/4 MAKSIDA POŽEGIĆ MUJO JP VODOVOD I KANALIZACIJA KALESIJA (Public Sector) 04.01.2021 03.01.2024 NE
5657 CR-5657/4 MIRSADA HUSKIĆ AGAN OD ADMINISTRATIVNE USLUGE VL. MIRSADA HUSKIĆ (Public Practice) 04.01.2021 29.09.2023 NE
5661 CR-5661/4 MIRSAD TRAKO MEHMED AGENCIJA AG TRAKO (Public Practice) 08.01.2021 03.01.2024 NE
5768 CR-5768/5 NERMINKA SULJIĆ NEZIR MFS TRADE () 10.01.2024 10.01.2024 DA
5913 CR-5913/4 FATIMA HODŽIĆ HUSEIN OR KNJIGOVODSTVENI SERVIS (Public Practice) 04.01.2021 29.09.2023 NE
6058 CR-6058/4 FARUK OMEROVIĆ MEHMED FARUK DOO JAJCE (Business/Industry) 04.01.2021 29.09.2023 x NE
6217 CR-6217/4 FIKRETA JAŠAREVIĆ HIKMET OD AGENCIJA PROFI VL. JAŠAREVIĆ FIKRETA (Public Practice) 05.01.2022 29.09.2023 NE
6222 CR-6222/5 SANDINA NEZIR-PIRIJA HAŠIM MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH (Public Sector) 04.01.2021 22.01.2024 03.01.2024 DA
6374 CR-6374/5 DRAGANA DURKOVIĆ SAVO OR INFINITAS (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 DA
6567 CR-6567/5 EVKA ARNAUTOVIĆ BAJRAM AGENCIJA E & E SARAJEVO (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 DA
6568 CR-6568/5 ELMA BURDŽEVIĆ BARJAM AGENCIJA E & E SARAJEVO (Public Practice) 04.01.2021 10.01.2024 DA
6983 CR-6983/4 SABERA IMAMOVIĆ NAZIF AGENCIJA SOFTCON (Public Practice) 22.01.2021 03.01.2024 NE