Licence: 4741, Licence aktivne: 3938
ID Broj licence Ime i prezime Ime roditelja Firma Datum izdavanja licence Datum produživanja licence Datum suspenzije licence Rad na poslovima izrade i sastavljanja FI Aktivan
0000 CR-0000/5 ADI HAMIDOVIĆ AHIL VIENNA OSIGURANJE D.D. (Business/Industry) 08.03.2024 08.03.2024 DA
0004 0004/5 MESUD TUCAKOVIĆ MEHO TUCA VL. MESUD TUCAKOVIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0006 0006/5 MAJA SUŠAC JAKIŠA CROATIA OSIGURANJE DD (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0008 0008/5 VERKA BILIĆ FRANO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0009 0009/5 AIDA SUJOLDŽIĆ MEHMED RAČUNOVODSTVENI SERVIS "AKTIVA" TRAVNIK (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0014 0014/5 HAJDI HADŽIOSMANOVIĆ MIHAJLO REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FBIH FERK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0015 0015/5 ŽARKO LEGENOVIĆ MILIVOJE FTM D.O.O NOVI TRAVNIK (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0016 0016/5 VESNA TOMAS ZVONKO FINVETO DOO (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0017 0017/5 GORDANA TOMAS MILE FINVETO DOO (Public Practice) 16.01.2023 03.01.2024 DA
0018 0018/5 IVAN MUSTAPIĆ LUKA OPĆINA NEUM (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0019 0019/5 NELICA PEHAR BLAGO FIA SARAJEVO (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0021 0021/5 SENADA OKANOVIĆ ŠEFKIJA AGENCIJA LANE VL. OKANOVIĆ SENADA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0028 0028/5 SNJEŽANA BOŠNJAK HASAN JU KANTONALNA BOLNICA DR.SAFET MUJIĆ MOSTAR (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0031 0031/5 PAVA KRISTE ANTO HTD ZENIT-BRO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0032 0032/5 TONĆA ZLOPAŠA BLAGO ERODAL D.O.O ČAPLJINA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0034 0034/5 MARICA JURIĆ IVAN HDZ BIH MOSTAR (Association) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0036 0036/5 JANJA GABRIĆ MATE COLOREX D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0041 0041/5 SEMIRA SALTOVIĆ ABDURAHMAN JP KOMUNALAC D.O. O ORAŠJE (Public Sector) 18.06.2021 30.01.2024 03.01.2024 x DA
0042 0042/5 MARKO BORAS CVITAN S.D. AGENCIJA BIRO CONT vl. Marko Boras, Vitina Ljubuški (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0043 0043/5 HASE REDŽIĆ HASAGA FAREH DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0047 0047/5 FADILA ČOVRK ASIM Ustanova socijalne zaštite " PARK " Vogošća (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0050 0050/5 MIRSADA OŽEGOVIĆ ZAHIR UniCredit bank d.d. Mostar (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0054 0054/5 REFIJA SUŠIĆ ARIF JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0055 0055/5 MINA MAŠIĆ MAHMUT JP KOMUNALAC D.D. GRADAČAC (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0058 0058/5 LJILJA MARIĆ MIRKO FAKULTET STROJARSTAVA I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U MOSTARU (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0059 0059/5 STIPO ROTIM ANTO AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO ROTA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0062 0062/5 EMIR HAJDARHODŽIĆ HALIM Partner MKD d.o.o. (Business/Industry) 16.01.2023 03.01.2024 DA
0063 0063/5 SLAVA SIČAJA KARLO Simark d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0064 0064/5 EMSUD BUŽIMKIĆ ASIM BORINERA D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0065 0065/5 SLAVICA ZEKIĆ JOZO N&S d.o.o. Novi Travnik (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0070 0070/5 NEDRETA ĐIKIĆ FAIK UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0071 0071/5 AIDA KURTOVIĆ FAZLIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH (Public Sector) 18.06.2021 17.01.2024 03.01.2024 DA
0072 0072/5 MEHMED SALKIĆ BEĆIR KNJIGOVODSTVENI SERVIS ABAK SREBRENIK (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0074 0074/5 MUSTAFA MEHANOVIĆ MUŠAN AŽURNOST DOO SARAJEVO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0076 0076/5 IBRAHIM KURTALIĆ RAMIZ UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0078 0078/5 ZINKA TRAPO AHMET KONTI OR BUGOJNO-vl. Trapo Zinka (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0079 0079/5 MELIHA MUSTAFIĆ OSMAN ECOMER DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0080 0080/5 NUSRETA SALIHOVIĆ IBRAHIM ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0081 0081/5 VESNA JOVIČIĆ PETAR " OMEGA PLUS " Društvo za računovodstvo,trgovinu i promet (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0084 0084/5 DŽEMAL HARAČIĆ MURADIF OPĆINA TEOČAK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0086 0086/5 ESMIRA KAPIĆ SEJFULAH Rew-Est d.o.o. Cazin (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0087 0087/5 FIKRET MUSIĆ DŽAFER UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0089 0089/5 BEHRIJA HUSEINBEGOVIĆ EKREM MAKAMA d.o.o. Bugojno (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0091 0091/5 EKREM DURANOVIĆ HAJRUDIN RADIUS D.O.O. ZENICA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0094 0094/5 ZAHIDA DIZDAR NURKO HOTEL GRAND DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0096 0096/5 ŠEMSA NURIKIĆ MUSTAFA 05.01.2022 03.01.2024 DA
0098 0098/5 MEHMEDALIJA MEHMEDOVIĆ MEHMED UDRUŽENJE GRAĐANA PENZIONERA OPĆINE SREBRENIK (Association) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0099 0099/5 HASAN HALILOVIĆ OSMAN REV OFIS d.o.o. Kalesija (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0100 0100/5 SABINA MUJAGIĆ SABIT " NODI " Agencija za knjigovodstvo. VL.Sabina Mujagić (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0104 0104/5 IZEDIN TORLIĆ AVDO JU " ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA " TRAVNIK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0107 0107/5 SUBHIJA BEŠIĆ RASIM OPĆINA BOSANSKA KRUPA (Public Sector) 18.06.2021 22.01.2024 03.01.2024 DA
0111 0111/5 VASVIJA KOŠTREBIĆ FADIL VRANICA D.D. SARAJEVO U STEČAJU (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0112 0112/5 ESMA TOPOLJAK HAZIM UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0116 0116/5 LJILJANA MEHIĆ PANE REMES d.o.o. Bihać (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0121 0121/5 ELVIRA MOCO ALIJA ATLANTIC ARGETA D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0122 0122/5 FADILA PIKNJAČ MUSTAFA Računovođa d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 11.01.2024 DA
0123 0123/5 IZET KAPIĆ ŠERIF JZU DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0124 0124/5 SENAD HAMULIĆ ARIF UNIKOS d.o.o. Cazin (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0126 0126/5 MEHMED MANJGIĆ HASAN SERVIS ZA KNJIGOVODSTVO VL. MEHMED MANJGIĆ (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0130 0130/5 IVAN KISIĆ PERO RAČUNOVODSTVENA DJELATNOST IVAN VL. IVAN KISIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0131 0131/5 MIRSAD KAVAZOVIĆ ALIJA ACCOSERVE DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0137 0137/5 SENAD PROLAZ RASIM JORDAN STUDIO (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0138 0138/5 IZMIRA HASANBAŠIĆ - BRAJKOVIĆ DŽEMAL PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX AND ADVISORY d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0140 0140/5 SREĆKO MILOVIĆ BOGOLJUB TRANSPORTBETON d.o.o. Kiseljak (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0142 0142/5 SEVDA BEĆIRBAŠIĆ SALKO SedeS d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0144 0144/5 SMAJO SMAJOVIĆ ŠEĆO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0149 0149/5 LJILJANA ČANČAR MILORAD TELOPTIC d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0150 0150/5 RAGIB ŠIŠIĆ IBRO EURO-WORK D.O.O. VOGOŠĆA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0151 0151/5 IZETA ĐUKIĆ HASAN AGENCIJA AZKIR, VL. IZETA ĐUKIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0154 0154/5 NERMINA ŠEHOVIĆ ŠEFKIJA CODEX d.o.o. Bihać (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0155 0155/5 BEHKA SAKIĆ IBRO JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0160 0160/5 EDHEM BAKŠIĆ EŠREF REVIZIJA DERVI d.o.o. Jajce (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0162 0162/5 VEHAB MEMIĆ SAFET UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0164 0164/5 NASIHA BEGIĆ AHMET A&H d.o.o (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0166 0166/5 NEZIR HUSEINSPAHIĆ OSMAN ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SBK/KSB (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0168 0168/5 EMA OMERBEGOVIĆ ALIJA UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0171 0171/5 ESMIR HABIBOVIĆ HUSEIN HABIBOVIĆ DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0172 0172/5 MINELA ĆESKO MUNIB OPĆA BOLNICA PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ (Public Sector) 18.06.2021 16.02.2024 03.01.2024 DA
0173 0173/5 NAMIRA FUŠKO SALKO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD N. TRAVNIK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0174 0174/5 MEVLUDIN ŠKRIPIĆ ALIJA PAPILON d.o.o. ČELIĆ (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0175 0175/5 JASMINKA DELLAMEA HASO UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0176 0176/5 HALIDA MAHMUTOVIĆ MUJAGA ZU LJEČILIŠTE GATA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0177 0177/5 LJILJANA DŽAMBO DRAGO BUDO-EXPORT D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0178 0178/5 SENADA BAJRIĆ HAJRUDIN JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0181 0181/5 SABINA MUJANOVIĆ MEHMED VIENNA OSIGURANJE D.D. (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0183 0183/5 ENISA GRANULO IBRO UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0184 0184/5 SADIKA SULJAGIĆ SALKO DRUŠTVO ZA REVIZIJU REV-HANI DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0185 0185/5 SEAD HUSKIĆ ISMET Sams biro d.o.o. Gradačac (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0187 0187/5 MUNIRA BRKO HIMZO AHMETSPAHIĆ PETROL D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0189 0189/5 VELE SULJIĆ NURIJA WEHA - ES Cazin d.o.o. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0191 0191/5 HASAN SARAČ MUHAREM SANEX-BH d.o.o. Donji Vakuf (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0193 0193/5 ELVIR MAČAK ZEJNIL MAČAK INVEST D.O.O. ZAVIDOVIĆI (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0196 0196/5 NUSRETA SREBRENICA ESAD Računovodstveni servis ABA Busovača (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0200 0200/5 DOBRINKA CEROVIĆ BOGDAN MITEX d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0201 0201/5 SEAD KAPO ZULFO MISSAO d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0202 0202/5 NEDŽAD HODŽIĆ MEHO VISOKA ŠKOLA CEPS KISELJAK (Public Sector/Academia/Education) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0204 0204/5 RAZIJA MUJKIĆ VELO Knjigovodstvene i računovodstvene usluge i trgovinu " AKTIVA DOO " SREBRENIK (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0206 0206/5 RAZA LOKMIĆ RIFET RAZA - L d.o.o. Sanski Most (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0207 0207/5 LEJLA KAHVO MIRSAD ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO (Public Sector) 05.01.2022 03.01.2024 DA
0208 0208/5 NEDŽAD MUSTAFIĆ SULEJMAN AGENCIJA FIRST MN (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0211 0211/5 NAĐA HAURDIĆ KASIM SPARKASSE BANK D.D. BIH (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0213 0213/5 SPASO KUZMAN GOJKO ORMAN d.o.o. Kiseljak (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0214 0214/5 NAILA MAKIVIĆ MUHAREM KS LILA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0215 0215/5 DAJANA KEKIĆ HASAN MGM FARM d.o.o. Kakanj (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0216 0216/5 SENADA TERZIMEHIĆ ZAJKO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0219 0219/5 FERIDA HALILOVIĆ ADEM UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0220 0220/5 BELMA TASLAMAN ŠEFIK SoftLab d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0221 0221/5 ALMA DELIĆ MEHMED PERLA d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0222 0222/5 ZUHRA ESKIĆ ŠAHIN ZUKO D.O.O. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0224 0224/5 BESIM HADŽIOSMANOVIĆ DŽEMAL NEDAL D.O.O. za finansijski inženjering (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0226 0226/5 JAKUP HADŽIĆ SAFET EURO BIRO DOO SARAJEVO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0228 0228/5 DŽEVIDA HODŽIĆ MUSTAFA TEHNORING d.o.o. GRADAČAC (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0229 0229/5 JASMINA OBHOĐAŠ AVDO KJP SARAJEVO ŠUME DOO (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0230 0230/5 HIDAJETA KEČO ASIM KJP SARAJEVO ŠUME DOO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0234 0234/5 SEMKA ZEKIĆ ASIM DTS-ŠPED DOO SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0235 0235/5 FATIMA HADŽIĆ ISMET OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0240 0240/5 MILKO MIRKOVIĆ SRETO Knjigovodstveni servis vl. Milko Mirković (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0243 0243/5 RAŠIDA BEGIĆ ABDULAH DOS KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. BEGIĆ AHMET (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0244 0244/5 LJILJANA TADIĆ NIKOLA OBRT SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA, VL. LJ. TADIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0245 0245/5 SENADA MUSIĆ MEHMED AC REMS DOO SARAJEVO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0249 0249/5 MEDIJA LONČAREVIĆ MUSTAFA Prima Commerce d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0250 0250/5 MEHMED MEŠIĆ HAMID AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO MEŠIĆ (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0251 0251/5 SNJEŽANA ZVONAR NIKO KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL.MILKO MIRKOVIĆ (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0252 0252/5 SEAD ČOHODAR IBRAHIM REVISIO d.o.o. Cazin (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0254 0254/5 AMRA ĆATIĆ RIZAH AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0255 0255/5 VEJSIL BALTA SEID AGENCIJA BALTA (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0256 0256/5 FATIMA PUŠKAR JASIM ME-AD d.o.o. Sanski Most (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0257 0257/5 ERTEKIN KOLAŠINAC HALIL EURO INSPEKT (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0258 0258/5 DIJANA KREHIĆ PETAR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE DF SARAJEVO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0259 0259/5 NERMINA ĐUGUM HAMED KJKP SARAJEVO GAS D.O.O. SARAJEVO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0260 0260/5 SABIRA KARIĆ EJUB " SAKAR " d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0263 0263/5 ENES ZENUNOVIĆ ZENUN ZENUN D.O.O. ŽIVINICE (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0265 0265/5 ISMET KARIĆ EDHEM OPĆINA KALESIJA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0266 0266/5 HIBA MUCIĆ MEHMEDALIJA KLM DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0268 0268/5 VAHIDA ĆUŠKOVIĆ ŠEFKET VARD AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO (Public Practice) 05.01.2022 03.01.2024 DA
0271 0271/5 SUADA EFOVIĆ ŠUĆO SIS OBRTNIČKA KNJIGOVODSTVENA DJELATNOST VL. EFOVIC SUADA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0272 0272/5 ESADA HASANOVIĆ EJUB Privredna komora Kantona Sarajevo (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0275 0275/5 VILDANA FAZLIBEGOVIĆ DŽIHAN ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 29.09.2023 x DA
0276 0276/5 RUSMIRA HADŽIMULIĆ FERID RS AGENCIJA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0277 0277/5 DRAGANA ĐURIĆ BOŽIDAR EG ENERGOGRUOP DOO (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0279 0279/5 TAIBA DEMIROVIĆ AHMET UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0280 0280/5 NIHAD JAŠARSPAHIĆ VAHID JP GRIJANJE D.O.O KAKANJ (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0281 0281/5 NIKO ŽDRAVAC IVO ZORNICA d.o.o. Brčko (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0284 0284/5 IBRO HAMULIĆ ĆAMIL EUROFIN d.o.o. Bosanska Krupa (Public Practice) 03.01.2024 03.01.2024 x DA
0286 0286/5 MUHAMED ŠLJIVO SAFET INFO-KONT D.O.O. KAKANJ (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0288 0288/5 FUAD ČERGIĆ DŽEMIL ALFA REVIZIJA d.o.o. BANOVIĆ (Public practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0292 0292/5 AMIRA KALAJEVAC FERID VF-KOMERC d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0296 0296/5 ŠEFIK BALAGIĆ ĆAMIL BABEL DOO (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0297 0297/5 AMRA KATICA MENSUR ABC FABULAS DOO () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0302 0302/5 SAMIRA KALAJDŽISALIHOVIĆ SAKIB JUB DOO SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0304 0304/5 EDINA KUREVIĆ VEHID MINISTARSTVO FINANCIJA TUZLANSKOG KANTONA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0305 0305/5 BEGZADA KIKANOVIĆ SAFET MINISTARSTVO ZA KULTURU, SPORT I MLADE TUZLANSKOG KANTONA (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0307 0307/5 IŠA HASANBAŠIĆ HAMDIJA MINISTARSTVO FINANCIJA TUZLANSKOG KANTONA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0309 0309/5 SEAD HADŽIĆ HILMO RR-TEAM DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0310 0310/5 AZRA ŠKAPUR MUHAMED REVAH D.O.O. TEŠANJ (Public Practice) 18.06.2021 18.01.2024 03.01.2024 x DA
0311 0311/5 ENISA PECO DERVIŠ JZU DOM ZDRAVLJA PROZOR-RAMA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0312 0312/5 NERMIN ZUKO ABID ZUKO D.O.O. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0314 0314/5 IGOR BILALAGIĆ DAMIR BOSNA-S DOO ZA INŽENJERING (Business/Industry) 18.06.2021 17.01.2024 03.01.2024 DA
0316 0316/5 DENIJAL OGREŠEVIĆ HAMDIJA DENI KODEKS DOO SANSKI MOST (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0321 0321/5 ANELA REDŽIĆ MEHMED KNJIGOVODSTVO AR D.O.O. BIHAĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0323 0323/5 AMRA DLAKIĆ HALID Knjigovodstveni servis "SEB" vL. Dlakić Amra Kakanj (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0326 0326/5 MARICA STANIĆ PETAR UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0331 0331/5 HASNIJA ČENGIĆ RAMO AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO LOTOS (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0332 0332/5 JAKUB FRLJAK ZAHID AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. FRLJAK JAKUB (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0334 0334/5 ESMINA MUJČINOVIĆ ZAIM DOKSO doo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0335 0335/5 AMRA BURIĆ REFIK BERLIJETA DOO VISOKO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0336 0336/5 EMINA BEGOVIĆ ASIM UDRUŽENJE ZA FARMAKOEKONOMIKU I ISTRAŽIVANJE ISHODA U BIH SARAJEVO (Association) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0337 0337/5 SEJDALIJA SALIHOVIĆ ALIJA KODEKS ACC DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0338 0338/5 MELIHA SERDAREVIĆ MEHMED BOSNA-S DOO ZA INŽENJERING (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0339 0339/5 ESMA HAMZAGIĆ ĐOGIĆ BAHRUDIN Unirev d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0340 0340/5 AIDA ĆATOVIĆ NURIJA AGENCIJA CC DOO (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0341 0341/5 SABIT BAŠIĆ AHMET Respect d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0342 0342/5 SAJDA MUHAREMAGIĆ ALIOSMAN TBS Trade d.o.o. Živinice (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0345 0345/5 SUAD ROŠIĆ HUSEIN GRAD CAZIN (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0346 0346/5 ALMA JAŠAREVIĆ SAKIB ZD RMU Zenica d.o.o.-Zenica (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0347 0347/5 NAMIRA FRLJAK ATIF JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0351 0351/5 SLAVICA BEVANDA JOZO KNJIGOVODSTVENI SERVIS " BEVANDA " () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0353 0353/5 ZDENKA DOLIĆ GAŠPAR SVEUČILIŠTE U MOSTARU (Public Sector/Academia/Education) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0355 0355/5 BERISLAV BOŽIĆ FRANJO DOM ZDRAVLJA MOSTAR (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0357 0357/5 IVAN VIDAČKOVIĆ STJEPAN AGENCIJA FINIM (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0360 0360/5 MILICA ŠIRIĆ MARKO KS MILICA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0363 0363/5 SABAHETA IMAMOVIĆ RASIM Vincent d.o.o. Tuzla (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0365 0365/5 IVAN MARTIĆ MARKO KNJIGOVODSTVENI SERVIS " PETRA " (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0368 0368/5 MARIJA SOKANOVIĆ KRUNOSLAV JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0369 0369/5 DRAGOJKA BAKOVIĆ MARKO M&J - BAKOVIĆ d.o.o. LIVNO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0370 0370/5 FARUK SMAJLAGIĆ HUSO SP SMAJLAGIĆ BRČKO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0371 0371/5 MLADENKO ŠUŠNJARA JOZO ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0372 0372/5 VERA ZORIĆ KALMAN JKP VILENICA-ČISTOĆA DOO (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0374 0374/5 KATA ORŠOLIĆ JOSO OPĆINA ORAŠJE (Public Sector) 18.06.2021 22.01.2024 03.01.2024 x DA
0378 0378/5 MAIDA MUJANOVIĆ HAMID JASMIN D.O. O ORAŠJE (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0380 0380/5 SELMIR HAMZAKADIĆ SELIM KS SIGMA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0383 0383/5 MILE PLJUCO ILIJA NEZAPOSLEN (Unemployed) 05.01.2022 03.01.2024 DA
0388 0388/5 SPOMENKA BILETIĆ IVAN GRANIČNA POLICIJA BIH (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0389 0389/5 DRAGOMIR MILAS TOMISLAV UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0391 0391/5 ŠTEFICA ŠUMAN IVAN " KEŠ " D.O.O MOSTAR (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0393 0393/5 NAFIJA ŠIŠIĆ SULEJMAN ŠIŠIĆ KNJIGOVODSTVENI SERVIS (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0396 0396/5 VIŠNJA PERKOVIĆ JOSIP GRAD LIVNO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0397 0397/5 NEVENKA GLAMATOVIĆ MARKO ĆOSIĆPROMEX DOO (Business/Industry) 18.06.2021 29.01.2024 03.01.2024 x DA
0402 0402/5 FINKA MIKULIĆ ANĐELKO HP DOO MOSTAR (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0403 0403/5 VESNA SOLDO DRAGO HP DOO MOSTAR (Business/Industry) 15.01.2024 15.01.2024 DA
0404 0404/5 SLAVICA MARIĆ STIPE HP DOO MOSTAR (Business/Industry) 15.01.2024 15.01.2024 DA
0411 0411/5 ANA KOLOBARA PEJO JU DOM ZDRAVLJA " PRIM.DR.MIJO GRGIĆ () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0412 0412/5 NIKOLA KOLOBARA VINKO KOLOBARA 2- RAČUNOVODSTVENE USLUGE, VL. NIKOLA KOLOBARA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0413 0413/5 MIRA JURIĆ MATO KS OLIMPIK (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0421 0421/5 NADA NIKOLIĆ PERO GRADINVENT D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0425 0425/5 BLAGICA GALIĆ MARIJAN AGENCIJA KAMIR DOO (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0426 0426/5 MILKA MUSA VINKO UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0427 0427/5 IVA KVESIĆ IVAN RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE DJELATNOSTI KIF VL. IVA KVESIĆ ŠIROKI BRIJEG (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0429 0429/5 INDIRA MEHINOVIĆ MUHAREM JP SKPC MEJDAN DOO TUZLA (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0430 0430/5 BOŽICA LAKIĆ BOŠKO DOBITKO DOO () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0431 0431/5 MIRJANA LAKIĆ BOŠKO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0432 0432/5 KARMELA SENTIĆ JOZO JAVNO PODUZEĆE MARECO d.o.o. NEUM (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0434 0434/5 TAHIRA PEKARIĆ DŽEMIL AGENCIJA ZA PRUŽANJE KNJIG. USLUGA RACIO LEGIS TUZLA VL. TAHIRA PEKARIĆ (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0446 0446/5 AGNEZIJA KNEŽEVIĆ ILIJA RIBAR-KONTO D.O.O FOJNICA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0451 0451/5 VAHID BUŠATLIĆ MUSTAFA Služba za zapošljavanje SBK KSB, TRAVNIK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0452 0452/5 INDIRA BUŠATLIĆ ČAMIL RUDNIK UGLJA GRAČANICA D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0453 0453/5 LJILJANA GUGIĆ IVAN POŽG d.o.o. Vitez- U LIKVIDACIJI (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0454 0454/5 IVAN PERIĆ JURE IP PROMET DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0455 0455/5 VENKA LONČAR DOMIN UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0457 0457/5 MARA PROPADALO IVAN RS LIVNO, VL. MARA PROPADALO (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0459 0459/5 SADINA PAVLOVIĆ AGAN JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0462 0462/5 IRENA KNEZOVIĆ VINKO COMING - JU ZA KOMUNALNU DJELATNOST (Public Sector) 18.06.2021 14.02.2024 03.01.2024 x DA
0464 0464/5 SALKO BUBALO RAMO AGENCIJA ADA (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0465 0465/5 MILICA RAGUŽ NIKOLA OPĆINA STOLAC (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0467 0467/5 SADŽIDA BIBIĆ MUSTAFA UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0470 0470/5 SLAVICA ĆAVAR MARKO CASIO DOO (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0471 0471/5 DAMIR JONIĆ DANIJAL MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GORNJI VAKUF (Public Sector) 18.06.2021 08.01.2024 DA
0477 0477/5 SENADA BOJČIĆ SALKO JP BH POŠTA (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0482 0482/5 SENADA LJEVO MUSTAFA AGENCIJA FAMILIJA MOSTAR (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0484 0484/5 DRAGAN ČARAPINA IVAN AGENCIJA FENIKS (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0488 0488/5 MARICA ĆAVAR ILIJA UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0489 0489/5 LIDIJA ĆUBELA VELJKO MINISTARSTVO PROMETA I VEZA HNŽ (Public Sector) 18.06.2021 22.01.2024 03.01.2024 x DA
0490 0490/5 SABINA ĆOSIĆ NURIJA T.D " NOVA TRGOVINA-S " D.O.O (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0492 0492/5 VESNA ŠANJE IVAN HOTEL SUNCE DOO NEUM (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0496 0496/5 ZORAN IVANKOVIĆ JURE AGENCIJA IVANKOVIĆ MOSTAR (Public Practice) 18.06.2021 30.01.2024 03.01.2024 x DA
0497 0497/5 ZDENKO ĆAVAR STANKO UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0499 0499/5 NERMANA KEVRIĆ FIKRET JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0500 0500/5 ZDENKA ŠUŠAK MILAN AUTO LIJANOVIĆI DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0507 0507/5 ANTE VUKŠIĆ IVAN MURIĆ d.o.o. LJUBUŠKI (Business/Industry) 18.06.2021 19.01.2024 03.01.2024 DA
0508 0508/5 BILJANA ČERKUČ RISTO CHERKA MOSTAR, OBRTNIČKA DJELATNOST (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0509 0509/5 SENADA JAŠAREVIĆ ESAD AREX DOO (Business/Industry) 18.06.2021 15.01.2024 03.01.2024 x DA
0510 0510/5 OLGA ALAGIĆ KARLO Agencija " O.K " VL. Olga Alagić (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0511 0511/5 LJILJA ŠUTALO STJEPAN " CONSEL " d.o.o (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0513 0513/5 ARSLAN SADAGIĆ HAJRO " LAV " obrtnička djelatnost , VL.Sadagić Arslan i Madžida Šišić (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0518 0518/5 MEHO DUČANOVIĆ HUSEIN KNJIGOVODSTVENI BIRO DUČANOVIĆ VL.DUČANOVIĆ MEHO (Public Practice) 18.06.2021 07.02.2024 03.01.2024 DA
0520 0520/5 FADIJA HELIĆ ALIJA PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica (Business/Industry) 18.06.2021 16.01.2024 03.01.2024 x DA
0521 0521/5 ŠEFIJA SAKIĆ PAŠAN ESNAA AGENCIJA ZA RAČ. USLUGE (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0524 0524/5 BILAL ŽBANIĆ OSMAN Knjigovodstveno - računovodstveni servis " ŽBANIĆ " VL.Bilal Žbanić (Public Practice) 18.06.2021 11.01.2024 x DA
0526 0526/5 MEJRIMA ČAUŠEVIĆ MEHMED ELPOS DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0528 0528/5 ASIMA HADŽIABDIĆ IBRAHIM BEDEM KNJIGOVODSTVENI BIRO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0532 0532/5 MUJO BOJADŽIJA ZAJKO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0533 0533/5 SENADA HANDŽIĆ ALIJA AGENCIJA " HANDŽIĆ " DOO () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0535 0535/5 SAFER KURBAŠIĆ REDŽO BRIČIĆ-GRAĐA DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0539 0539/5 NIKICA AŽDAJIĆ IVO ZAVOD ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU OPĆINE KAKANJ (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0540 0540/5 EDINA HOLJAN MUSTAFA ACL CONSULTING DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0541 0541/5 SEMIRA KOŠMIĆ SULEJMAN MUP SBK/KSB Travnik (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0547 0547/5 MAHIRA SEMIĆ SALKO REMIS D.O.O. VISOKO (Business/Industry) 18.06.2021 16.01.2024 03.01.2024 x DA
0548 0548/5 MEHO HODŽIĆ MEHMEDALIJA EMASSI DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0549 0549/5 ZLATKA ŠEPIĆ RASIM SD PAJIĆ - vl.Pajić Zumreta – Cazin (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0551 0551/5 ZUMRETA PAJIĆ HAŠIM "PAJIĆ" SD za računovodstvo i knjigovodstvo., vl.Pajić Zumreta – Cazin (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0552 0552/5 NERMINA UDVINČIĆ ISMET OPĆINA ILIDŽA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0553 0553/5 REJHANA TATAREVIĆ MUSTAFA KNJIGOVODSTVENI SERVIS T.R. VL. REJHANA TATAREVIĆ (Public Practice) 18.06.2021 17.01.2024 03.01.2024 x DA
0559 0559/5 AMRA ČUSTOVIĆ HUSEIN KJKP PARK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0561 0561/5 ISADA MAHMUTOVIĆ OSMAN ELEKTROREMONT DD OMAZIĆI (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0562 0562/5 BRANISLAV DOBRILOVIĆ ŽARKO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0566 0566/5 ISMET DEDIĆ RAŠID AGENCIJA IMAS, VISOKO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0568 0568/5 BEHTA SINANOVIĆ EMIN KS SELIMBAŠIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0571 0571/5 HAJRIJA HODŽIĆ GANO AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO FAIR VL. HAJRIJA HODŽIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0574 0574/5 RASIM MIRVIĆ MEHMED REB MOĆEVIĆ & MIRVIĆ D.N.O. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0575 0575/5 ADNAN ŠEPIĆ AVDO AA FORSA MERC DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0576 0576/5 MURISA AVDIĆ RAMO Itineris d.o.o. Tuzla (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0577 0577/5 LEJLA HUREMOVIĆ-DURIĆ FEHMO Lh - Economic d.o.o. Tuzla (Odaberite sektor) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0579 0579/5 AIDA JASIKA RAMIZ FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE (Public Sector) 18.06.2021 23.01.2024 03.01.2024 x DA
0580 0580/5 ASIJA BRKIĆ MUSTAFA KNJIGOVODSTVENI SERVIS AS VL. ASIJA BRKIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0581 0581/5 BINASA KEVILJ MUJO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0582 0582/5 EDINA HADŽIMURATOVIĆ SALIH LEDGER VL. E. HADŽIMURATOVIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0583 0583/5 FATIMA SELMANOVIĆ AHMO OD MOJ MAJSTOR (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0584 0584/5 LEJLA ZAIMOVIĆ-HARAČIĆ DŽEMAL TRGOŠPED d.o.o. Kakanj (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0586 0586/5 SELIM DEMIROVIĆ RAMO KIKI RIKI DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0587 0587/5 SULEJMAN HADŽIĆ ALIJA Porsche Leasing d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0588 0588/5 REMZA GRAČIĆ NAZIF EFCO-NAT DOO MAGLAJ (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0589 0589/5 MERIMA ELJAZOVIĆ ADEM EM SIMEX DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0591 0591/5 SEVLIJA MIŠČIĆ AZEM BIMAL DD PROIZVODNJA ULJA (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0596 0596/5 REFIKA MUSTAFIĆ ADEM PD SARA-M d.o.o. (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0597 0597/5 FADIL JAKUPOVIĆ HAMDIJA DENI KODEKS DOO SANSKI MOST (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0603 0603/5 HASNIJA GANIĆ SALIH AUTO KUČA " TRAVNIK " DOO () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0605 0605/5 ZEHIDA HALKIĆ MUHAMED "OBRTNO SRODNA RAČUNOVODSTVERNO - KNJIGOVODSTVENA DJELATNOSTI . VL:HALKIĆ ZAHIDA" (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0607 0607/5 NAHIDA BASARA SULEJMAN JP ZA STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE DOO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0609 0609/5 BRAHO BRONJA HAKIJA AVANS DOO VELIKA KLADUŠA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0611 0611/5 SALKO HALILOVIĆ AHMET RAČUNOVODSTVENI SERVIS SALE, vl. Halilović Salko (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0613 0613/5 ADIS KASUMOVIĆ ZIJAD JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,ZD Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0614 0614/5 VASVIJA BARUČIJA ESAD MINISTARSTVO FINANCIJA ZDK (Public Sector) 18.06.2021 15.02.2024 29.09.2023 x DA
0616 0616/5 AMIRA BEĆIROVIĆ EDHEM ARMIN- REV (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0618 0618/5 GORDANA BAJRAMOVIĆ RADOSAV FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0620 0620/5 MIDHAT SALIHBEGOVIĆ ISMET KS MINESU (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0623 0623/5 NUSRETA BOROVAC HAMDIJA KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA ARMI VL. NUSRETA BOROVAC (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0624 0624/5 MUNIRA HANDŽIĆ ŠEFKIJA Agencija za knjigovodstvene usluge " LELO " VL.Munira Handžić (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0629 0629/5 SUAD HUKARA SULEJMAN AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BIH (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0634 0634/5 ENSUD BEGANOVIĆ SALIH REVIDENT DOO ZENICA (Public Practice) 05.01.2022 03.01.2024 DA
0636 0636/5 FAKETA HADŽIĆ ASIM UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 03.01.2024 03.01.2024 DA
0637 0637/5 LJUBICA MARKOVIĆ PERO NEZAPOSLEN (Unemployed) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0638 0638/5 DIKA KARADŽA SULJO SERVIS ZA KNJIGOVODSTVO DM VL. DIKA KARAŽA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0643 0643/5 VEZIRKA BABAČIĆ FEHO REVISAL d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0647 0647/5 SUADA MUJANOVIĆ SULJO UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 15.01.2024 03.01.2024 DA
0648 0648/5 MIRSADA ĆOSTOVIĆ MEHMED MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj MANN+HUMMEL BA J.S.C. Tešanj (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0650 0650/5 ŽELJKO AZINOVIĆ IVAN INTESA SANPAOLO BANK D.D. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0651 0651/5 MARIJANA PERIĆ BRANKO INTESA SANPAOLO BANK D.D. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0652 0652/5 SABINA KAJMAKOVIĆ ŠAHIN JP EP BiH Podružnica Elektrodistribucija Zenica (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0654 0654/5 AVDIJA BAŠIĆ MUSTAFA ADDITION d.o.o. Srebrenik (Odaberite sektor) 18.06.2021 22.01.2024 03.01.2024 DA
0656 0656/5 MINA SALKIĆ ISMET AGENCIJA MINA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0657 0657/5 SAJIMA ZAKETOVIĆ RAMIZ UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 17.01.2024 03.01.2024 x DA
0658 0658/5 MARINKO LEPAN IVAN Talk d.o.o. Kreševo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0660 0660/5 NIJAZ OMERHODŽIĆ IBRAHIM OMERHODŽIĆ D.O.O ŽUPČA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0662 0662/5 HERMINA BEŠLIJA KADIRA JZU KANTONALNA BOLNICA GORAŽDE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0667 0667/5 BESIM TAHIROVIĆ EŠREF UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0669 0669/5 FEDIM ŽIGA RAMIZ AGENCIJA FINK (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0672 0672/5 SABINA KLJAHO HIMZO AGENCIJA TETRIS (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0673 0673/5 HASAN MEŠIĆ ARIF KS HANEX () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0674 0674/5 ZIJAD LUGONIĆ ADEM PBS d.d. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0676 0676/5 HASO AJANIĆ SULJO AJANIĆ DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0678 0678/5 SULJO PEDLJIĆ DŽAFER OPĆINA SREBRENIK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0680 0680/5 AMRA PEHLIĆ-MANKO OMER ELIF BA DOO () 18.06.2021 03.01.2024 DA
0681 0681/5 ENVER KOLUH SALIH RAČUNOVODSTVO "KOMERC USLUGE" VL.ENVER KOLUH (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0687 0687/5 NEVZETA ŠIŠIĆ HASAN ŠIŠIĆ-ŽIŠKO d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0688 0688/5 MEHMED ŽIŠKO HASAN ŠIŠIĆ-ŽIŠKO d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0690 0690/5 MIRSAD KOZLIČIĆ SULEJMAN Knjigovodstvene usluge VL.Mirsad Kozličić (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0692 0692/5 EMIRA ČEHAJIĆ ABDULAH JASMIN DD (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0693 0693/5 MIRA MURATOVIĆ ĐURO WORTMANN-METAL d.o.o. SREBRENIK (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0694 0694/5 HASAN PORČIĆ IBRAHIM KIB BANKA DD VELIKA KLADUŠA (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0695 0695/5 MURAT KAPIĆ MURAT UNA-IMPEX d.o.o. CAZIN (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0698 0698/5 MURADETA HAMZIĆ IBRO SOD AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE DMH VL. MURADETA HAMZIĆ (Public Practice) 18.06.2021 24.01.2024 03.01.2024 x DA
0700 0700/5 IZET HALILOVIĆ ISLAM DRUŠTVO ZA REVIZIJU REV-HANI DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0701 0701/5 MILJANA STANIĆ MATE Savez slijepih Herceg Bosne Mostar (Association) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0702 0702/5 JAKUB IBRAHIMOVIĆ IBRAHIM LAMIS DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0704 0704/5 KASIM POLIMAC DAUT UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0706 0706/5 ŽELJKO ALOMEROVIĆ REDŽEP 4E CONSULTING DOO (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0710 0710/5 MIRZETA DŽELO AVDO DUF NAPRIJED INVEST DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0712 0712/5 HAZIRA ŽIVOJEVIĆ HALIL VRHOVNI SUD FEDERACIJE BIH (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0713 0713/5 AMIRA FOČO ASIM UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0714 0714/5 ESIJA TOPIĆ SALKO JU FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA SARAJEVO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0715 0715/5 HASENA BRANKOVIĆ RAMIZ Razvojna banka FBiH Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0716 0716/5 AIDA ČAUŠEVIĆ MURAT UNIVERZITET U SARAJEVU (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0719 0719/5 AVDIJA SULEJMANOVIĆ SULEJMAN REVIKONTO d.o.o. Brčko (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0721 0721/5 AMRA REŠIDOVIĆ DERVIŠ NATRON - HAYAT d.o.o. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0722 0722/5 MERSIJA SAFIĆ SMAJO MB biro d.o.o Ključ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0723 0723/5 AZRA ČAMDŽIĆ SIFET KNJIGOVODSTVENI SERVIS SARA-M D.O.O. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0725 0725/5 SENADA DŽINIĆ MEHO M + BH d.o.o. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0726 0726/5 ŠABAN ZULIĆ IBRAHIM RAČUNOVODSTVENI SERVIS KONTO d.o.o. Velika Kladuša (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0727 0727/5 LEJLA ŽIGIĆ SEAD S. Đozić d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0728 0728/5 SENA DŽUBUR MEHO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0732 0732/5 SEJDA TOPALOVIĆ ABID OPĆINA ILIDŽA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0733 0733/5 BORO GLAMATOVIĆ JURO OPĆINA USORA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0734 0734/5 MATO LUKIĆ-KOVAČIĆ IVAN UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0735 0735/5 MATO HRNKAŠ MARKO PRIOR d.o.o. Odžak (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0736 0736/5 MUSTAFA MEŠAK SELIM WVP D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0737 0737/5 ZAHIDA HADŽIĆ OSMAN KS PROFIT (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0738 0738/5 MEHREMA IVANKOVIĆ DERVIŠ JU GIMNAZIJA DOBRINJA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0743 0743/5 MUNEVERA KRUPALIJA MUJO ASTRA DOO SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0746 0746/5 SANELA DEBELAC MIDHAT AUTOMATIC SERVIS DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0747 0747/5 REFIKA SALIHOVIĆ ŠEFKIJA KS IN TIME DOO (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0748 0748/5 MIRSAD ŠAHINOVIĆ BEGO USLUŽNOST D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0750 0750/5 AHMET FEJZIĆ SULEJMAN UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 22.01.2024 03.01.2024 x DA
0751 0751/5 RAZA MILENOVIĆ RIFAT AURUM RB D.O.O. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0752 0752/5 RUDŽBIJA SALEŠ DŽAFER ZU APOTEKA Sanski Most (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0753 0753/5 MEJRUŠA NIŠIĆ EMIN Knjigovodstveno-računovodstveni biro "RAČUN" vl. Nišić Mejruša (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0758 0758/5 ANKICA MATIĆ IVAN JP HT DD MOSTAR (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0760 0760/5 SABINA GRAHIĆ SALIH ZAJEDNIČKA AGENCIJA OBRAČUN VL. AMELA HAVIĆ I SABINA GRAHIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0763 0763/5 HARIS BASARA NEDŽAD Confida BH d.o.o. Bugojno (Public practice) 05.01.2022 03.01.2024 x DA
0764 0764/5 FERIDA STUPAC MUHO FIR KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. STUPAC FERIDA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0767 0767/5 AIDA BEŠLIJA SAFET KJKP PARK (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0770 0770/5 ERMIN EFOVIĆ FUAD RAIFFEISEN BANK D.D. BIH () 16.01.2023 03.01.2024 DA
0774 0774/5 RAMIZA NOVALIĆ RAMO UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0776 0776/5 SUADA SELMANOVIĆ AHMET BH GOLD ŠPED DOO SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0780 0780/5 VELINKA LUJINOVIĆ BRANKO SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o. Kiseljak (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0782 0782/5 IZETA ČOLO ZAHID GREEN OIL DOO SARAJEVO () 18.06.2021 16.01.2024 03.01.2024 x DA
0783 0783/5 AIDA NIKŠIĆ ISMETA JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
0787 0787/5 SABIT MEMIĆ SADIK OBRTNIČKA DJELATNOST SAFIR, Vl. Memić Sabit (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0789 0789/5 RABIJA AVDULI MEHMED BILANS DOO SARAJEVO (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0790 0790/5 ELDINA POTURKOVIĆ FUAD LEITNER+ LEITNER REVIZIJA DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0793 0793/5 NAFA KRŠIĆ AVDO Lječilište Reumal Fojnica (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0794 0794/5 MEDIHA OMERBAŠIĆ AHMET JP OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA (Public Sector) 18.06.2021 22.02.2024 DA
0797 0797/5 NUSRETA BULJUGIĆ FERID JP GRIJANJE DOO ZENICA (Public Sector) 18.06.2021 09.01.2024 x DA
0798 0798/5 SEAD MEŠANOVIĆ HADŽO JP GRIJANJE ZENICA (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0799 0799/5 BEŠLAGA MORANJKIĆ DŽAFER REVCONT d.o.o. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0801 0801/5 MIDHAT ĐOZO MURAT Agencija " KATMER " VL.Midhat Đozo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0802 0802/5 HASIB BATALEVIĆ SALIH OPĆINA DOBOJ ISTOK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0804 0804/5 MUAMERA EROVIĆ REFIK JU GIMNAZIJA MUHSIN RIZVIĆ, KAKANJ (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0807 0807/5 VESNA MILINKOVIĆ ANTO ATACO DOO MOSTAR (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0809 0809/5 TARIK ZAĆIRAGIĆ VEKAS WEST GROUP d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0814 0814/5 JASMINKA OMERIKA IBRAHIM "OMERIKA" D.O.O TUZLA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0815 0815/5 MEVLIDA ČELIK MUHAREM Porsche BH d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0816 0816/5 ADNANA KUSTURICA OSMAN Porsche BH d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0817 0817/5 MAJA ĆOSOVIĆ HAMID ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITET U SARAJEVU (Public Sector/Academia/Education) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0818 0818/5 SIRIJA AGANOVIĆ BESIM KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZENICA, VL. AGANOVIĆ SIRIJA (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0819 0819/5 SEHADA OKANOVIĆ ADIL DD DISTRIBUTIVNI CENTAR (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0821 0821/5 ASIM AGIĆ MEHMED JAJCE ALLOY WHEELS DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0823 0823/5 SENIJA DURATOVIĆ MUHAREM UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0825 0825/5 ULFETA MARIĆ REŠO DSO Agencija za računovodstveno-knjigovodstvene poslove " ULMA " VL.Marić Ulfeta (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0827 0827/5 DŽEMILA ZAJIMOVIĆ HAMDO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0829 0829/5 HIDAJETA LIVNJAK DERVO ABUL D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 23.02.2024 03.01.2024 x DA
0832 0832/5 DUBRAVKA BOŠNJAK ŠIMO AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0833 0833/5 SUADA PITA REDŽEP Razvojna banka FBiH Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0837 0837/5 AMRA KATANA HAJRUDIN VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0840 0840/5 ZVONKO ŠMIT ROZA UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0841 0841/5 FERID DŽANOVIĆ MUSTAFA FER CONTO-TRADE DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0844 0844/5 HASIJA FEJZIĆ SINAN JZU DOM ZDRAVLJA TUZLA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0845 0845/5 ZEHRA IBRAHIMOVIĆ SINAN TUZLA-FARM d.o.o. Tuzla (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0846 0846/5 MAIDA ŠAHINPAŠIĆ SAFET FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA SARAJEVO (Public Sector) 16.01.2023 08.01.2024 DA
0847 0847/5 HAJRUDIN HADŽIFEJZOVIĆ BEĆO EX PROFESSO DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0848 0848/5 VENIRA MEHULJIĆ HUSEIN TOPLOTA D.O.O. ZENICA (Business/Industry) 18.06.2021 26.01.2024 03.01.2024 x DA
0850 0850/5 EMIR KOVAČ ĆAMIL JP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO ZENICA (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0852 0852/5 FATIMA KADIRIĆ SAFET OPĆINA LUKAVAC (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0853 0853/5 ISAMA IBRAHIMOVIĆ MUHAREM ISA-M DOO TUZLA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0855 0855/5 HASAN HALILOVIĆ ALIJA KNJIGOVODSTVENI INŽENJERING DOO BANOVIĆI (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0856 0856/5 HAMDIJA RAKOVAC ALJO KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. HAMDIJA RAKOVAC (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0857 0857/5 OLIVERA JAHIĆ BRANKO EMV D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0858 0858/5 MEHMED ALISPAHIĆ SMAJO TERMOGLAS d.o.o. Živinice (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0859 0859/5 TIFAGA KADRIĆ ABDULAH JP TOPLANA DOO BANOVIĆI (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0860 0860/5 SAID IKANOVIĆ BAJRO JP VODOVOD I KANALIZACIJA BANOVIĆI (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0861 0861/5 BISERA BAJRAKTAREVIĆ HAJRUDIN MAGROS-METAL d.d. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0863 0863/5 NIHAD FEJZIĆ RAMIZ BAKER TILLY RE POINION DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0864 0864/5 MIRZA RAŠČIĆ FUAD SEDEF BOSNIA d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0865 0865/5 LEJLA KAKNJO RIFAT BDO BH d.o.o Sarajevo (Public practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0866 0866/5 NIKOLA PEJIĆ IVO AGENCIJA PEJIĆ VL. NIKOLA PEJIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0870 0870/5 LUKA ŠARKANOVIĆ MIĆO Agencija poslovnih usluga "FOKUS" VL.Šarkanović Luka (Public Practice) 18.06.2021 09.02.2024 03.01.2024 x DA
0871 0871/5 NIKOLA ČIVČIJA JOZO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0872 0872/5 EDIN RESULOVIĆ ESAD DŽOJA D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0877 0877/5 SEMIRA BEGANOVIĆ RIZAH AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE SB (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0879 0879/5 KIMETA FAZLIĆ OSMAN MIRNA d.o.o. Gračanica (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0882 0882/5 NEVICA HAFIZOVIĆ ZARIJA REWIN d.o.o. Cazin (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0887 0887/5 ANKA KESIĆ ADAM VIKTORIJA- RAČUNOVODSTVO d.o.o. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0889 0889/5 IVO MAMUZIĆ MIJO YIMOR D.O.O. DOMALJEVAC (Business/Industry) 18.06.2021 17.01.2024 03.01.2024 DA
0890 0890/5 JASMINKA HEĆIMOVIĆ SALIH JP VODOVOD I ODVODNJA DOO ORAŠJE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0891 0891/5 IVO ŽIVKOVIĆ ĐURO POREZNA UPRAVA FBIH - ŽPU ORAŠJE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0895 0895/5 RUŽICA BAOTIĆ ILIJA MINISTARSTVO FINANCIJA ŽUPANIJE POSAVSKE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0896 0896/5 RUŽA BAOTIĆ JOSO JZU DOM ZDRAVLJA ORAŠJE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0901 0901/5 LJILJANA KLARIĆ MATO TEHNO-MAG d.o.o. Orašje (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0902 0902/5 ĐURO KLARIĆ IVO MD-MODEX d.o.o. Domaljevac (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0903 0903/5 NIJAZ DERVIŠIĆ BEĆIR UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0904 0904/5 SANELA SALIHBEGOVIĆ AVDULAH VELUX BIH D.O.O. SARAJEVO (Business/Industry) 05.01.2022 03.01.2024 DA
0905 0905/5 ELVEDINA BERIŠA MUHAMED AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0906 0906/5 SELVER GEKO SABIT ANADI D.O.O. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0907 0907/5 DOMA TOPIĆ PEJO MEGAKOP TRGOVINA d.o.o. Orašje (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0910 0910/5 MARIJA ĆOŠKOVIĆ ANTO Mix d.o.o. Orašje (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0912 0912/5 KATA ŽIVKOVIĆ MARIJAN KNJIGOVODSTVENO RAČUNOVODSTVENI SERVIS MD (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0917 0917/5 SADINA KORAJLIĆ RASIM REVNES CONSALTING d.o.o. (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0921 0921/5 FADIL BEGANOVIĆ AJET UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0926 0926/5 SENIDA ĆATIĆ ŠERIF MAX-FIN d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0927 0927/5 VEDŽIHA ŠEHAGANOVIĆ ŠAČIR ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA LIVADA p.o. MEHURIĆI TRAVNIK (Association) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0929 0929/5 MIRSADA KRAJIŠNIK ENVER ORGANIKA BH d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0930 0930/5 SUVAD KOLJIĆ MUHAREM O.S.D " KNJIGOVODSTVENI BIRO VL.KONJIĆ SUVAD " (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0931 0931/5 EKREM KESEDŽIĆ AJIZ JP UKUS DOO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0932 0932/5 NUSRET BILAJAC ŠEMSO B.K. CARD d.o.o. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0934 0934/5 GANIBA ADILOVIĆ RAJIF BOSNA BANK INTERNATIONAL (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0935 0935/5 SABINA ABAZOVIĆ SAKIB DSO SERVIS ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. DANKO DRAGANOVIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0936 0936/5 SEJDALIJA HODŽIĆ HIMZO Društvo za knjigovodstvene usluge " KREMEN " DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0938 0938/5 MELIHA ŠLAKI AGO Porsche BH d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0939 0939/5 NERMIN ALIĆ ADEM AGROFEED DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0943 0943/5 ASIM BEĆIRAGIĆ HASAN REVIZIJA REVITA D.O.O. CAZIN (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0947 0947/5 INDIRA FAZLIJA REDŽO JP "RTV ZENICA" D.O.O. (Public Sector) 18.06.2021 17.01.2024 03.01.2024 x DA
0948 0948/5 MIRA KOVAČEVIĆ RAJKO MGH d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0949 0949/5 ELIDA LUKOVAC HALIL STANIĆ-TRADE d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0950 0950/5 EMINA NIKŠIĆ NIJAZ JKP VODOVOD I KANALIZACIJA KONJIC (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0951 0951/5 RAMIZ DURAKOVIĆ HAMED RAM&SAN d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0952 0952/5 HALIDA MUJAGIĆ SMAIL UNA-PLAST D.O.O. Bihać (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
0953 0953/5 MIDHAT BEGANOVIĆ SEJDO KNJIG.SERVIS " MIDO " () 18.06.2021 03.01.2024 DA
0956 0956/5 ALMA HALILOVIĆ EJUB JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0957 0957/5 ANA MARTINOVIĆ JOZO TUZLATRANSPORT D.O.O. TUZLA (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
0959 0959/5 MIRKO SMILJIĆ BORKO JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ (Public Sector) 05.01.2022 03.01.2024 DA
0962 0962/5 EDITA ĆERIMAGIĆ RAMO Stanić Beverages d.o.o Kreševo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0963 0963/5 ZEHRA PLJEVLJAK-ŠĆETA FEHIM AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0964 0964/5 ALMA AŠČIĆ-EFENDIĆ HAŠIM DM DROGERIE MARKT DOO SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0968 0968/5 ŠEMSA JUKIĆ IBRAHIM KNJIGOVODSTVENI BIRO VL. JUKIĆ ŠEMSA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0970 0970/5 MUNEVERA HODŽIĆ MUHAREM ENI-M računovodstveni servis vl. Munevera Hodžić (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0972 0972/5 ZIJAD TALIĆ RASIM JZU OPĆA BOLNICA SANSKI MOST (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0975 0975/5 NASER ČEKOVIĆ ARIF ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0976 0976/5 HARIS PAŠIĆ ISMET DIV COMPANY DOO SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0977 0977/5 JASMINKA VITEŠKIĆ ZIJAD SAN-TRADE d.o.o. Sarajevo Ilidža (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0981 0981/5 EDINA SELIMBEGOVIĆ ŠEFKO ŽELJEZNIČARSKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0987 0987/5 MEHMEDALIJA HADŽIAHMETOVIĆ SADIK AGENCIJA HA&ME (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0988 0988/5 ZINETA ĆATOVIĆ SELIM UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 DA
0989 0989/5 ENISA MUJKANOVIĆ RASIM KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLJEĐA SARAJEVA (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
0991 0991/5 MAIDA JELAČIĆ DŽEMAL D.S.O. EN-MAY KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL.MAIDA JELAČIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0992 0992/5 RAMIZ KADRIĆ SALKO R.K.-KONTO d.o.o. Sarajevo (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0993 0993/5 EMIR ĆEHAJIĆ HIKMET " STUDENT " Uslužna zadruga SARAJEVO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0997 0997/5 FERIDA SKOPLJAK MUJO PHARMAMED D.O.O. TRAVNIK, proizvodnja i trgovina (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
0998 0998/5 LJILJANA SALKOVIĆ NENAD SHOT d.o.o. Zenica (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1000 1000/5 ENES DEVEDŽIĆ MUHAMED GENEX EM d.o.o. za finansijske usluge i trgovinu (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1001 1001/5 JASMINKA ČANDIĆ-ISAK JUSO KNJIGOVODSTVENI SERVIS S VL. ISAK JASMINKA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1002 1002/5 MERSIJA JAHIĆ IBRAHIM VARIPLAST d.o.o. Gračanica (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1004 1004/5 FINKA BRNIĆ NIKOLA SIČAJA d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1008 1008/5 HANIFA BEHREM SALIH UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1012 1012/5 ZORA JAKEŠEVIĆ OSTOJA KS EKONOMIST JAJCE (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1013 1013/5 MARIJA RAMLJAK MATE GRANUM DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1015 1015/5 VESNA PETRIC LJUBO TRGOMETAL D.O.O. POSUŠJE (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1016 1016/5 NEVRESA MEMAGIĆ MEHMED RAČUNOVODSTVENI SERVIS BIHAĆ (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1021 1021/5 IRENA JURKOVIĆ ANTE ICOM NS DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1022 1022/5 ANA ČURAK MATO UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 04.01.2021 29.09.2023 NE
1028 1028/5 IVICA FIŠIĆ MATO SOR KNJIGOVODSTVENI SERVIS KONTO,NOVI TRAVNIK, vl. Ivica Fišić (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1029 1029/5 MIRJANA PLAVČIĆ MIJO VLADA KANTONA SBK/KSB (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1030 1030/5 RUŽICA ŽIVKOVIĆ JOSO ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POSAVSKE ORAŠJE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
1031 1031/5 RASEMA MILJKOVIĆ IBRAHIM KOMERCIJALNO INVESTICIJSKA BANKA DD (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1032 1032/5 ANA KREZO STJEPAN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LIVNO (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1033 1033/5 REFIK ROŠIĆ HUSEIN CAREFUSION BH 335 DOO CAZIN (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1038 1038/5 ANKICA JUKIĆ JOZO NBI ĆURIĆ DOO U STEČAJU (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
1040 1040/5 VIOLETA ŠUPUKOVIĆ LJUBOMIR KNJIGOVODSTVENE USLUGE BET-CLUB VL. VIOLETA ŠUPUKOVIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1042 1042/5 LJUBICA PERIĆ IVAN KRISTAL DOO VITEZ (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
1050 1050/5 SUADA HASANOVIĆ NAIL JP 9. SPETEMBAR DD (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1051 1051/5 IVO PAVLIČEVIĆ JURE LUG-TEHNA d.o.o. Prozor-Rama (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1054 1054/5 MIRELA ŠAKOTA BRANKO SVEUČILIŠTE U MOSTARU (Public Sector/Academia/Education) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1055 1055/5 TIHOMIRA DRMIĆ IVO KNJIGOVODSTVENI SERVIS "KM" VITEZ () 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1059 1059/5 ANĐELKA PETRINA BLAGO MALIŠIĆ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1062 1062/5 BRANKA JAKOVLJEVIĆ IVAN TEMPO-Vranica d.d. Mostar (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1068 1068/5 SNJEŽANA BARIŠIĆ MARTIN KNJIGOVODSTVENI URED IVANA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1069 1069/5 ANKICA ĆAVAR NIKOLA SREDNJA ŠKOLA dr. Fra Slavka Barbarića u Čitluku (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1071 1071/5 VINKA KNEZOVIĆ ANTE ALMIS-Z (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1075 1075/5 NIJAZ ŠKALJIĆ RAMIZ MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA/BORACA HNŽ (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1078 1078/5 ADVIJA MURSELOVIĆ ABDULAH JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1081 1081/5 ŽELJKA NIKŠIĆ ILIJA AGROHERC DOO ČAPLJINA (Business/Industry) 18.06.2021 08.01.2024 DA
1083 1083/5 TILDA JELONJIĆ JERKO AUTO NUIĆ DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1084 1084/5 ŽELJKA ZOVKO DARINKO FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1088 1088/5 ANELA LASIĆ SLAVKO INEL DOO MOSTAR (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1089 1089/5 SAID PIRALIĆ ŠABAN MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH (Public Sector) 05.01.2022 03.01.2024 DA
1091 1091/5 MLADEN MILJKO MARKO AGENCIJA MV (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1092 1092/5 ALIJA TIPURA HALIL AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU HNŽ/HNK (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1094 1094/5 ZORAN KRTALIĆ ŠĆEPO REVIZIJA K&P d.o.o. Mostar (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1097 1097/5 ELIZABETA KARADŽA PAVO Ekonomsko - računarski centar d.o.o. Bugojno (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1103 1103/5 KATICA ĆORIĆ STJEPAN JP BROTING DOO (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1104 1104/5 MARA BAKOVIĆ FRANO TIM-M d.o.o. (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
1109 1109/5 IVANKA TADIĆ ANTO ARMANI TRADE DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
1111 1111/5 LJILJANA MAGLICA ŽARKO Računovodstveno-knjigovodstveni servis RIF vl. Ljiljana Maglica Livno (Public Practice) 18.06.2021 15.01.2024 03.01.2024 x DA
1112 1112/5 CVIJETA KONJEVOD LUKA OŠ KARDINALA STEPINCA NEUM (Public Sector) 18.06.2021 05.02.2024 03.01.2024 x DA
1114 1114/5 ANICA SOČE JOZO USTANOVA MAJČINO SELO MEĐUGORJE (Association) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1115 1115/5 MIRJANA VUKOJA SLOBODAN JO ELEKTROPRIVREDA HZ-HB DD,OBSKRABA EL. ENERGIJE () 18.06.2021 03.01.2024 DA
1117 1117/5 DŽEVAD ŽUNIĆ SABRIJA SAVICO d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 17.01.2024 03.01.2024 x DA
1118 1118/5 VAHIDIN OMANOVIĆ REDŽO PETI ELEMENT d.o.o. Sarajevo (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1119 1119/5 ANELA BEGANOVIĆ HASAN JP RTV USK d.o.o. Bihać (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1120 1120/5 SUVADA BEGANOVIĆ FADIL REVIZIJA BEGANOVIĆ d.o.o. TUZLA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1121 1121/5 FUAD BEGANOVIĆ AJET REVIZIJA BEGANOVIĆ d.o.o. TUZLA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1124 1124/5 MIRA MAROŠ ANTO KATRIEL D.O.O. (Business/Industry) 18.06.2021 08.01.2024 x DA
1126 1126/5 ALMA FERIZOVIĆ OSMAN UMIROVLJENIK / PENZIONER (Retired) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1127 1127/5 ANKICA MARKOVIĆ GRGO KNJIGOVODSTVO " MARKOVIĆ " KISELJAK (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1128 1128/5 MARIJA LJUBOVIĆ SLAVKO AUTO-COMMERCE DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
1129 1129/5 SLAVICA JELEČ MATO DOM ZDRAVLJA GLAMOČ (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1135 1135/5 RASIMA LJUBIJANKIĆ MUHAMED HURMA GROUP DOOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1140 1140/5 MIRJANA KLAIĆ IVO VINKOVIĆ D.O.O. OŠTRA LUKA (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1146 1146/5 MIRSAD KARAMEHIĆ SMAJO DJELATNOST SRODNA OBRTNIČKOJ "KS KARAMEHIĆ" vl. Karamehić Mirsad Tuzla (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1147 1147/5 MARIJANA ĆORIĆ IVAN SUTON d.o.o. ŠIROKI BRIJEG (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
1149 1149/5 IVANKA IVANKOVIĆ STJEPAN OŠ FRA DIDAK BUNTIĆ ČITLUK (Public Sector) 18.06.2021 09.02.2024 03.01.2024 x DA
1150 1150/5 NEVENKA KRAJINA ANTE AGROPLAST DOO (Business/Industry) 18.06.2021 16.01.2024 03.01.2024 x DA
1156 1156/5 BORKA DODIG STJEPAN OPĆINA NEUM (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1157 1157/5 LJILJA BRADVICA FRANO OŠ BIJAKOVIĆI (Public Sector) 18.06.2021 08.01.2024 x DA
1158 1158/5 ZDENKA ĆAVAR MATE JKP ČISTOĆA DOO ŠIROKI BRIJEG (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1160 1160/5 ILIJA ODAK IVAN AGENCIJA SALDO ČITLUK (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1164 1164/5 ALIJA HANDŽIĆ JUSUF BOB DOO () 18.06.2021 03.01.2024 DA
1165 1165/5 ALAN HANDŽIĆ ALIJA ALTEKS () 06.08.2021 24.01.2024 03.01.2024 DA
1168 1168/5 BOŽENA PALAC STJEPAN AGROKOR-ZAGREB DOO GRUDE (Business/Industry) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1169 1169/5 SLAVICA DRAGIĆEVIĆ BERNARDIN KNIGOVODSTVENI URED SLAVICA vl.SLAVICA DRAGIĆEVIĆ (Nezaposlen) 18.06.2021 30.01.2024 03.01.2024 x DA
1170 1170/5 DIJANA PRLIĆ VLADO SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o. Kiseljak (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1171 1171/5 LJUBA BAŠIĆ FILIP "BB" SOR vl.Ljuba Bašić,Posušje (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1172 1172/5 MILJENKA IVANKOVIĆ BLAGO JZU DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1175 1175/5 MARA GUDELJ VLADIMIR FRIZERLAND DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1183 1183/5 ZLATISLAV MAKSIMOVIĆ MLAĐO HTP NEUM d.o.o. (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1185 1185/5 MERHUNISA TOROMANOVIĆ - KAPIĆ MAHMUT EURO-JET DOO () 18.06.2021 29.09.2023 x NE
1186 1186/5 LJUBICA LEKO LOVRE JP KOMUNALNO DOO GRUDE (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 NE
1187 1187/5 MARKO SEMREN ANTE OPĆINA LIVNO (Public Sector) 18.06.2021 29.09.2023 NE
1188 1188/5 JANJA LIJOVIĆ BOŠKO LIVNOPUTOVI DOO LIVNO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1191 1191/5 JOZO ĆURIĆ MIJO JC BIT VL. JOZO ĆURIĆ (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1193 1193/5 ZDENKA VRANJEŠ JOSIP ALPE ADRIA COMAPNY DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1196 1196/5 DIJANA VUJEVIĆ ILIJA MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1199 1199/5 ENISA VAJZOVIĆ OMER RMU KAMENGRAD d.d. Sanski Most- u stečaju (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 NE
1200 1200/5 DRINA MIHALJ ANDRIJA EURODOM DOO POSUŠJE (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1202 1202/5 SAJMIJA KARABEGOVIĆ ABDULAH UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST (Retired/working) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1204 1204/5 ANĐELKA MANDIĆ PERE EUROSERVIS DOO LIVNO (Business/Industry) 18.06.2021 08.01.2024 x DA
1206 1206/5 MARGARETA FILIPOVIĆ FILIP ADK DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
1218 1218/5 ASMIR HAIRLAHOVIĆ HUSEIN Poliklinika AL HAYEK MEDICA P.Z.U. Cazin (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1219 1219/5 MIRO LOVRIĆ MARKO KNJIGOVODSTVENI SERVIS VIŠNJA ŽEPČE (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
1220 1220/5 MIRA KELAVA MILE SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA MIRA VL. MIRA KELAVA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1222 1222/5 MERIMA GERZIĆ ASIM JZU Dom zdravlja Bosanska Krupa (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
1223 1223/5 ŽELJKO TOMIĆ LUDVIG AGENCIJA TOMIĆ DOO (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 DA
1224 1224/5 DINKA LUKENDA MIRZO OR Računovodstveni ured DINKA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1225 1225/5 DANICA KONTA VELIMIR LI PEK DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1226 1226/5 MARIJAN IVANOVIĆ MARKO ODVJETNIK MARIJAN IVANOVIĆ (Business/Industry) 18.06.2021 26.02.2024 03.01.2024 x DA
1233 1233/5 LJUBICA LOVRIĆ MATO KS VIŠNJA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1238 1238/5 MAJA JOVANOVIĆ ZDRAVKO SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ (Public Sector/Academia/Education) 18.06.2021 03.01.2024 x NE
1240 1240/5 HASENA SMAJLOVIĆ DŽEMAL VTM d.o.o. BREZA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1243 1243/5 MATIJA ILIČIĆ MATE KNJIGOVODSTVENE USLUGE MATIJA (Public Practice) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1244 1244/5 ANKA PETROVIĆ PETAR CRVENI KRIŽ OPĆINE TOMISLAVGRAD (Public Sector) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1246 1246/5 IVA NIŽIĆ MIJO ANDREA & GIOVANNI DOO (Business/Industry) 18.06.2021 03.01.2024 x DA
1247 1247/5 REŠIDA BEŠIREVIĆ AVDO BILANS DOO ORAŠJE (Public Practice) 18.06.2021 29.09.2023 x NE
1257 1257/5 HALIDA HRVIĆ ŠAHDO ZOVKO OSIGURANJE DD (Business/Industry) 25.01.2023 03.01.2024 DA
1258 1258/5 MIRJANA IVANKOVIĆ ILIJA KNJIGOVODSTVO M , s.d. Zenica (Public Practice)