Licence: 4304
ID Broj licence Ime i prezime Ime roditelja Firma Datum izdavanja licence Rad na poslovima izrade i sastavljanja FI Aktivan
0100 0100/5 SABINA MUJAGIĆ SABIT " NODI " Agencija za knjigovodstvo. VL.Sabina Mujagić 18.06.2021 x DA
1000 1000/5 ENES DEVEDŽIĆ MUHAMED GENEX EM d.o.o. za finansijske usluge i trgovinu 18.06.2021 x DA
1001 1001/5 JASMINKA ČANDIĆ-ISAK JUSO KNJIGOVODSTVENI SERVIS S VL. ISAK JASMINKA 18.06.2021 x DA
1002 1002/5 MERSIJA JAHIĆ IBRAHIM VARIPLAST d.o.o. Gračanica 18.06.2021 NE
1004 1004/5 FINKA BRNIĆ NIKOLA SIČAJA d.o.o. Gornji Vakuf - Uskoplje 18.06.2021 x DA
1008 1008/5 HANIFA BEHREM SALIH UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 NE
1012 1012/5 ZORA JAKEŠEVIĆ OSTOJA KS EKONOMIST JAJCE 18.06.2021 DA
1013 1013/5 MARIJA RAMLJAK MATE GRANUM DOO 18.06.2021 x DA
1015 1015/5 VESNA PETRIC LJUBO TRGOMETAL D.O.O. POSUŠJE 18.06.2021 x DA
1016 1016/5 NEVRESA MEMAGIĆ MEHMED RAČUNOVODSTVENI SERVIS BIHAĆ 18.06.2021 NE
1021 1021/5 IRENA JURKOVIĆ ANTE ICOM NS DOO 18.06.2021 x DA
1028 1028/5 IVICA FIŠIĆ MATO SOR KNJIGOVODSTVENI SERVIS KONTO,NOVI TRAVNIK, vl. Ivica Fišić 18.06.2021 x DA
1029 1029/5 MIRJANA PLAVČIĆ MIJO VLADA KANTONA SBK/KSB 18.06.2021 x DA
1030 1030/5 RUŽICA ŽIVKOVIĆ JOSO ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POSAVSKE ORAŠJE 18.06.2021 x DA
1031 1031/5 RASEMA MILJKOVIĆ IBRAHIM KOMERCIJALNO INVESTICIJSKA BANKA DD 18.06.2021 x DA
1032 1032/5 ANA KREZO STJEPAN JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD LIVNO 18.06.2021 x DA
1033 1033/5 REFIK ROŠIĆ HUSEIN CAREFUSION BH 335 DOO CAZIN 18.06.2021 DA
1038 1038/5 ANKICA JUKIĆ JOZO NBI ĆURIĆ DOO U STEČAJU 18.06.2021 x DA
0104 0104/5 IZEDIN TORLIĆ AVDO JU " ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA " TRAVNIK 18.06.2021 x DA
1040 1040/5 VIOLETA ŠUPUKOVIĆ LJUBOMIR KNJIGOVODSTVENE USLUGE BET-CLUB VL. VIOLETA ŠUPUKOVIĆ 18.06.2021 x DA
1042 1042/5 LJUBICA PERIĆ IVAN KRISTAL DOO VITEZ 18.06.2021 x DA
1050 1050/5 SUADA HASANOVIĆ NAIL JP 9. SPETEMBAR DD 18.06.2021 x DA
1051 1051/5 IVO PAVLIČEVIĆ JURE LUG-TEHNA d.o.o. Prozor-Rama 18.06.2021 x DA
1054 1054/5 MIRELA ŠAKOTA BRANKO SVEUČILIŠTE U MOSTARU 18.06.2021 x DA
1055 1055/5 TIHOMIRA DRMIĆ IVO KNJIGOVODSTVENI SERVIS "KM" VITEZ 18.06.2021 x DA
1059 1059/5 ANĐELKA PETRINA BLAGO MALIŠIĆ EXPORT-IMPORT d.o.o. Čitluk 18.06.2021 NE
1062 1062/5 BRANKA JAKOVLJEVIĆ IVAN TEMPO-Vranica d.d. Mostar 18.06.2021 NE
1068 1068/5 SNJEŽANA BARIŠIĆ MARTIN KNJIGOVODSTVENI URED IVANA 18.06.2021 x DA
1069 1069/5 ANKICA ĆAVAR NIKOLA SREDNJA ŠKOLA dr. Fra Slavka Barbarića u Čitluku 18.06.2021 DA
0107 0107/5 SUBHIJA BEŠIĆ RASIM OPĆINA BOSANSKA KRUPA 18.06.2021 NE
1071 1071/5 VINKA KNEZOVIĆ ANTE ALMIS-Z 18.06.2021 x DA
1075 1075/5 NIJAZ ŠKALJIĆ RAMIZ MINISTARSTVO ZA PITANJA BRANITELJA/BORACA HNŽ 18.06.2021 x DA
1078 1078/5 ADVIJA MURSELOVIĆ ABDULAH JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE TK 18.06.2021 x DA
1081 1081/5 ŽELJKA NIKŠIĆ ILIJA AGROHERC DOO ČAPLJINA 18.06.2021 DA
1083 1083/5 TILDA JELONJIĆ JERKO AUTO NUIĆ DOO 18.06.2021 x DA
1084 1084/5 ŽELJKA ZOVKO DARINKO FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U MOSTARU 18.06.2021 x DA
1088 1088/5 ANELA LASIĆ SLAVKO INEL DOO MOSTAR 18.06.2021 x DA
1091 1091/5 MLADEN MILJKO MARKO AGENCIJA MV 18.06.2021 DA
1092 1092/5 ALIJA TIPURA HALIL AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU HNŽ/HNK 18.06.2021 NE
1094 1094/5 ZORAN KRTALIĆ ŠĆEPO REVIZIJA K&P d.o.o. Mostar 18.06.2021 x DA
1097 1097/5 ELIZABETA KARADŽA PAVO Ekonomsko - računarski centar d.o.o. Bugojno 18.06.2021 NE
1103 1103/5 KATICA ĆORIĆ STJEPAN JP BROTING DOO 18.06.2021 NE
1104 1104/5 MARA BAKOVIĆ FRANO TIM-M d.o.o. 18.06.2021 x NE
1109 1109/5 IVANKA TADIĆ ANTO ARMANI TRADE DOO 18.06.2021 DA
0111 0111/5 VASVIJA KOŠTREBIĆ FADIL VRANICA D.D. SARAJEVO U STEČAJU 18.06.2021 NE
1111 1111/5 LJILJANA MAGLICA ŽARKO Računovodstveno-knjigovodstveni servis RIF vl. Ljiljana Maglica Livno 18.06.2021 x DA
1112 1112/5 CVIJETA KONJEVOD LUKA OŠ KARDINALA STEPINCA NEUM 18.06.2021 x DA
1114 1114/5 ANICA SOČE JOZO USTANOVA MAJČINO SELO MEĐUGORJE 18.06.2021 NE
1115 1115/5 MIRJANA VUKOJA SLOBODAN JO ELEKTROPRIVREDA HZ-HB DD,OBSKRABA EL. ENERGIJE 18.06.2021 DA
1117 1117/5 DŽEVAD ŽUNIĆ SABRIJA SAVICO d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1118 1118/5 VAHIDIN OMANOVIĆ REDŽO PETI ELEMENT d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
1119 1119/5 ANELA BEGANOVIĆ HASAN JP RTV USK d.o.o. Bihać 18.06.2021 x DA
0112 0112/5 ESMA TOPOLJAK HAZIM UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 NE
1120 1120/5 SUVADA BEGANOVIĆ FADIL REVIZIJA BEGANOVIĆ d.o.o. TUZLA 18.06.2021 x DA
1121 1121/5 FUAD BEGANOVIĆ AJET REVIZIJA BEGANOVIĆ d.o.o. TUZLA 18.06.2021 x DA
1124 1124/5 MIRA MAROŠ ANTO KATRIEL D.O.O. 18.06.2021 x DA
1126 1126/5 ALMA FERIZOVIĆ OSMAN UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1127 1127/5 ANKICA MARKOVIĆ GRGO KNJIGOVODSTVO " MARKOVIĆ " KISELJAK 18.06.2021 x DA
1128 1128/5 MARIJA LJUBOVIĆ SLAVKO AUTO-COMMERCE DOO 18.06.2021 x DA
1129 1129/5 SLAVICA JELEČ MATO DOM ZDRAVLJA GLAMOČ 18.06.2021 DA
1135 1135/5 RASIMA LJUBIJANKIĆ MUHAMED HURMA GROUP DOOO 18.06.2021 x DA
1140 1140/5 MIRJANA KLAIĆ IVO VINKOVIĆ D.O.O. OŠTRA LUKA 18.06.2021 DA
1146 1146/5 MIRSAD KARAMEHIĆ SMAJO DJELATNOST SRODNA OBRTNIČKOJ "KS KARAMEHIĆ" vl. Karamehić Mirsad Tuzla 18.06.2021 x DA
1147 1147/5 MARIJANA ĆORIĆ IVAN SUTON d.o.o. ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 x DA
1149 1149/5 IVANKA IVANKOVIĆ STJEPAN OŠ FRA DIDAK BUNTIĆ ČITLUK 18.06.2021 x DA
1150 1150/5 NEVENKA KRAJINA ANTE AGROPLAST DOO 18.06.2021 x DA
1156 1156/5 BORKA DODIG STJEPAN OPĆINA NEUM 18.06.2021 DA
1157 1157/5 LJILJA BRADVICA FRANO OŠ BIJAKOVIĆI 18.06.2021 x DA
1158 1158/5 ZDENKA ĆAVAR MATE JKP ČISTOĆA DOO ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 NE
0116 0116/5 LJILJANA MEHIĆ PANE REMES d.o.o. Bihać 18.06.2021 x DA
1160 1160/5 ILIJA ODAK IVAN AGENCIJA SALDO ČITLUK 18.06.2021 DA
1164 1164/5 ALIJA HANDŽIĆ JUSUF BOB DOO 18.06.2021 DA
1165 1165/5 ALAN HANDŽIĆ ALIJA ALTEKS 06.08.2021 DA
1168 1168/5 BOŽENA PALAC STJEPAN AGROKOR-ZAGREB DOO GRUDE 18.06.2021 NE
1169 1169/5 SLAVICA DRAGIĆEVIĆ BERNARDIN IGRIS DOO 18.06.2021 x DA
1170 1170/5 DIJANA PRLIĆ VLADO SARAJEVSKI KISELJAK d.o.o. Kiseljak 18.06.2021 DA
1171 1171/5 LJUBA BAŠIĆ FILIP "BB" SOR vl.Ljuba Bašić,Posušje 18.06.2021 x DA
1172 1172/5 MILJENKA IVANKOVIĆ BLAGO JZU DOM ZDRAVLJA ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 x DA
1175 1175/5 MARA GUDELJ VLADIMIR FRIZERLAND DOO 18.06.2021 x DA
1183 1183/5 ZLATISLAV MAKSIMOVIĆ MLAĐO HTP NEUM d.o.o. 18.06.2021 x DA
1185 1185/5 MERHUNISA TOROMANOVIĆ - KAPIĆ MAHMUT EURO-JET DOO 18.06.2021 x NE
1186 1186/5 LJUBICA LEKO LOVRE JP KOMUNALNO DOO GRUDE 18.06.2021 DA
1187 1187/5 MARKO SEMREN ANTE OPĆINA LIVNO 18.06.2021 NE
1188 1188/5 JANJA LIJOVIĆ BOŠKO LIVNOPUTOVI DOO LIVNO 18.06.2021 x DA
1191 1191/5 JOZO ĆURIĆ MIJO JC BIT VL. JOZO ĆURIĆ 18.06.2021 x DA
1193 1193/5 ZDENKA VRANJEŠ JOSIP ALPE ADRIA COMAPNY DOO 18.06.2021 DA
1196 1196/5 DIJANA VUJEVIĆ ILIJA MUCIĆ & CO d.o.o. Ljubuški 18.06.2021 x DA
1199 1199/5 ENISA VAJZOVIĆ OMER RMU KAMENGRAD d.d. Sanski Most- u stečaju 18.06.2021 DA
1200 1200/5 DRINA MIHALJ ANDRIJA EURODOM DOO POSUŠJE 18.06.2021 x DA
1202 1202/5 SAJMIJA KARABEGOVIĆ ABDULAH UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
1204 1204/5 ANĐELKA MANDIĆ PERE EUROSERVIS DOO LIVNO 18.06.2021 x DA
1206 1206/5 MARGARETA FILIPOVIĆ FILIP ADK DOO 18.06.2021 x DA
0121 0121/5 ELVIRA MOCO ALIJA ATLANTIC ARGETA D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1218 1218/5 ASMIR HAIRLAHOVIĆ HUSEIN Poliklinika AL HAYEK MEDICA P.Z.U. Cazin 18.06.2021 DA
1219 1219/5 MIRO LOVRIĆ MARKO KNJIGOVODSTVENI SERVIS VIŠNJA ŽEPČE 18.06.2021 x DA
0122 0122/5 FADILA PIKNJAČ MUSTAFA Računovođa d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
1220 1220/5 MIRA KELAVA MILE SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA MIRA VL. MIRA KELAVA 18.06.2021 x DA
1222 1222/5 MERIMA GERZIĆ ASIM JZU Dom zdravlja Bosanska Krupa 18.06.2021 x DA
1223 1223/5 ŽELJKO TOMIĆ LUDVIG AGENCIJA TOMIĆ DOO 18.06.2021 DA
1224 1224/5 DINKA LUKENDA MIRZO OR Računovodstveni ured DINKA 18.06.2021 x DA
1225 1225/5 DANICA KONTA VELIMIR LI PEK DOO 18.06.2021 x DA
1226 1226/5 MARIJAN IVANOVIĆ MARKO ODVJETNIK MARIJAN IVANOVIĆ 18.06.2021 x DA
0123 0123/5 IZET KAPIĆ ŠERIF JZU DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST 18.06.2021 x DA
1233 1233/5 LJUBICA LOVRIĆ MATO KS VIŠNJA 18.06.2021 x DA
1238 1238/5 MAJA JOVANOVIĆ ZDRAVKO SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ 18.06.2021 x DA
0124 0124/5 SENAD HAMULIĆ ARIF UNIKOS Cazin d.o.o. 18.06.2021 x DA
1240 1240/5 HASENA SMAJLOVIĆ DŽEMAL VTM d.o.o. BREZA 18.06.2021 x DA
1243 1243/5 MATIJA ILIČIĆ MATE KNJIGOVODSTVENE USLUGE MATIJA 18.06.2021 x DA
1244 1244/5 ANKA PETROVIĆ PETAR CRVENI KRIŽ OPĆINE TOMISLAVGRAD 18.06.2021 x DA
1246 1246/5 IVA NIŽIĆ MIJO ANDREA & GIOVANNI DOO 18.06.2021 x DA
1247 1247/5 REŠIDA BEŠIREVIĆ AVDO BILANS DOO ORAŠJE 18.06.2021 x NE
1258 1258/5 MIRJANA IVANKOVIĆ ILIJA KNJIGOVODSTVO M , s.d. Zenica 18.06.2021 x DA
1259 1259/5 MIRJANA MIHALJEVIĆ TODE KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. MIRJANA MIHALJEVIĆ 18.06.2021 x DA
0126 0126/5 MEHMED MANJGIĆ HASAN SERVIS ZA KNJIGOVODSTVO VL. MEHMED MANJGIĆ 18.06.2021 DA
1260 1260/5 LUCIJA ŽARIĆ FABIJAN KNJIGOVODSTVENI SERVIS KONTO VITEZ VL. LUCIJA ŽARIĆ 18.06.2021 x DA
1262 1262/5 SILVANA BANDIĆ DAMJAN Hertronic d.o.o. 18.06.2021 x DA
1264 1264/5 RUŽICA MAMIĆ MARTIN CRPNA STANICA BUŠKO BLATO DOO 18.06.2021 x DA
1266 1266/5 DERVIŠ DELIĆ RASIM KS BILANS VL. DERVIŠ DELIĆ 18.06.2021 x DA
1267 1267/5 SAMIRA DŽELIHODŽIĆ IBRAHIM JU OŠ "GORNJI VAKUF" Gornji Vakuf 18.06.2021 x NE
1269 1269/5 IVANA BOŠNJAK TADICA MERITUM d.o.o. centar za računovodstvo i edukaciju Široki Brijeg 18.06.2021 x DA
1270 1270/5 SUZANA ZABOJ VENCESLAV UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
1273 1273/5 MONIKA BRKIĆ JERKO RASNO COMMERCE d.o.o. Široki Brijeg 18.06.2021 x DA
1275 1275/5 NIKOLA SLIŠKOVIĆ LUKA BINVEST DOO POSUŠJE 18.06.2021 NE
1279 1279/5 ZINKA GAŠI AHMET SERVIS ZA KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE GASCHY VL. GAŠI ZINKA, TUZLA 18.06.2021 x DA
1280 1280/5 MEHDI GAŠI NIJAZ SERVIS ZA KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE GASCHY VL. GAŠI ZINKA, TUZLA 18.06.2021 x DA
1281 1281/5 NERIMA TOPČIĆ MEVLUDIN RUDAR d.o.o. TUZLA 18.06.2021 x DA
1286 1286/5 MLADEN MATIĆ IVO OŠ GROMILJAK KISELJAK 18.06.2021 x DA
1287 1287/5 JASENKA MARKOVIĆ BLAŽ JP CESTE FBIH DOO 18.06.2021 x DA
1288 1288/5 LUCIJA KALJEVIĆ MATO KNJIGOVODSTVENI URED KALJEVIĆ, VL. G. KALJEVIĆ 18.06.2021 x DA
1289 1289/5 VERICA BAGARIĆ TOMISLAV VERAL d.o.o. Tomislavgrad 18.06.2021 DA
1290 1290/5 DAMIR JUKA VESELKO UNION FOODS d.o.o. Čitluk 18.06.2021 DA
1293 1293/5 IVAN MIKULIĆ JOZO FZ MIO/PIO 18.06.2021 x DA
1294 1294/5 IVANA TARABA JOZO KOMP-ING DOO 18.06.2021 x DA
1295 1295/5 JELA JOSKIĆ ŠIMO VODOMONT d.o.o. Usora 18.06.2021 x DA
1299 1299/5 IVANČICA GLOGOŠKI PERO NOBIL DOO 18.06.2021 x DA
0130 0130/5 IVAN KISIĆ PERO RAČUNOVODSTVENA DJELATNOST IVAN VL. IVAN KISIĆ 18.06.2021 x DA
1306 1306/5 NEDŽIB MEHIĆ ETHEM AGENCIJA POREZNI BILANSI 18.06.2021 x DA
1307 1307/5 ZORAN PINJUH STANKO REVIZIJA K&P d.o.o. Mostar 18.06.2021 x DA
0131 0131/5 MIRSAD KAVAZOVIĆ ALIJA ACCOSERVE DOO 18.06.2021 x DA
1310 1310/5 IVICA KARLOVIĆ SLAVKO AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO EKONOMIST VL. IVICA KARLOVIĆ 18.06.2021 x DA
1311 1311/5 MIRJANA ROZIĆ VIKTOR Hrvatski Športski klub " ZRINJSKI " MOSTAR 18.06.2021 x DA
1315 1315/5 MIRJANA KNEZOVIĆ MARKO OŠ MARIN DRŽIĆ BUNA 18.06.2021 x DA
1319 1319/5 MARIJA KNEZOVIĆ ZDRAVKO JP MEĐUNARODNA ZRAČNA LUKA - AERODROM DOO MOSTAR 18.06.2021 DA
1322 1322/5 ZLATAN ARPADŽIĆ OSMAN STRINKIĆ d.o.o. Orašje 18.06.2021 x DA
1329 1329/5 ZORA ŠARČEVIĆ MIŠE GP BOŠNJAK PROMET D.O.O. PROZOR-RAMA 18.06.2021 x DA
1331 1331/5 JELENA PRIMORAC ANTE JU VRILO 18.06.2021 x DA
1332 1332/5 MILKA HRKAĆ VENCEL FEAL DOO 18.06.2021 NE
1334 1334/5 ZORKA VUJICA STJEPAN RAČUNOVODSTVENI SERVIS SIZ LIVNO VL. ZORA VUJIĆA 18.06.2021 x DA
1340 1340/5 MARIJA JUKIĆ MATE KNJIGOVODSTVENI SERVIS JUKIĆ VL. Marija Jukić Posušje 18.06.2021 x DA
1341 1341/5 ILIJANA BARBARIĆ JOZO BARE COMMERCE DOO 18.06.2021 x DA
1342 1342/5 SUZANA PASTUHOVIĆ KARLO OPĆINA JAJCE 18.06.2021 x DA
1343 1343/5 ANĐA MIŠKOVIĆ MIJO KS FINKO 18.06.2021 x DA
1345 1345/5 MANUELA DOKO BLAGO M.R.M. EXPORT-IMPORT D.O.O. LJUBUŠKI 18.06.2021 x DA
1346 1346/5 SILVANA ZADRO ANTE GLAZBENA ŠKOLA ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 x DA
1347 1347/5 ŽELJKA BUDIMIR AUGUSTIN FIS DOO VITEZ 18.06.2021 NE
1351 1351/5 VERONIKA PRLIĆ VESELKO EUROMATERIJALI d.o.o. POSUŠJE 18.06.2021 x DA
1352 1352/5 DAJANA IVANKOVIĆ ZDRAVKO NEZAPOSLEN 18.06.2021 DA
1355 1355/5 SLAVICA MARTINOVIĆ VLADO CO MARTINOVIĆ DOO ČITLUK 18.06.2021 x DA
1356 1356/5 RUŽA DRAGIČEVIĆ MIRKO BILANCA DRAGIČEVIĆ DOO 18.06.2021 x DA
1358 1358/5 ŠAHID OMERAGIĆ OMER JATA GROUP d.o.o. SREBRENIK 18.06.2021 x DA
1361 1361/5 MIRA MIKULIĆ STJEPAN FRANK TRGOVINA DOO 18.06.2021 x DA
1362 1362/5 RADMILA MARINČIĆ IVAN LEDO DOO 18.06.2021 NE
1363 1363/5 RUŽA MILETIĆ MIRKO LEDO DOO 18.06.2021 DA
1367 1367/5 LJUBA GOLUŽA ĐURO JP KOMUNALNO NEUM 18.06.2021 x DA
1369 1369/5 JANJA STANIĆ ANTO KNIGOVODSTEVNI SERVIS 18.06.2021 x DA
0137 0137/5 SENAD PROLAZ RASIM JORDAN STUDIO 18.06.2021 x DA
1371 1371/5 PERKA PAVLINOVIĆ BRANKO PP MAGRAM Velika Kladuša d.o.o. 18.06.2021 x DA
1372 1372/5 STIPE ČELAN JURE SCORE D.O.O. 18.06.2021 x DA
1373 1373/5 EDINA ĆURT MUHAREM SEAM d.o.o. Bosanska Krupa 18.06.2021 x DA
1375 1375/5 GORDANA JURIĆ ANTO KS GOGA 18.06.2021 x DA
1379 1379/5 MIRSADA NUHANOVIĆ IBRO KS BEBA 18.06.2021 x DA
0138 0138/5 IZMIRA HASANBAŠIĆ - BRAJKOVIĆ DŽEMAL PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX AND ADVISORY d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1383 1383/5 MELIKA HEBIB VELIJA PZU IBN-SINA Tuzla-Internacionalna Apoteka 18.06.2021 x DA
1386 1386/5 MIRA BEĆIREVIĆ JOVAN AGENCIJA FISCAL 18.06.2021 x DA
1387 1387/5 MARKO HERCEG MIRKO RAČUNOVODSTVENE USLUGE MARKO HERCEG 18.06.2021 DA
1388 1388/5 SLAVICA ČULINA DUŠKO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
1390 1390/5 VENKA KOŽUL IVAN ŽUPANIJSKI SUD ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 NE
1391 1391/5 HRVOJE ŠAPINA SRETKO AUDITING DOO 18.06.2021 DA
1392 1392/5 IVA RASPUDIĆ MATE ERKOND D.O.O. 18.06.2021 x DA
1395 1395/5 VESNA BLAŽEVIĆ KREŠIMIR UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1397 1397/5 ZDRAVKA PRSKALO STJEPAN SUPER-TRGOVINA d.o.o. 18.06.2021 x DA
1399 1399/5 DRAGAN ROZIĆ FRANO OBRTNIČKA DJELATNOST FIN. RAČUNOVODSTVENA OBRADA PODATAKA MOSTAR 18.06.2021 x DA
0014 0014/5 HAJDI HADŽIOSMANOVIĆ MIHAJLO REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U FBIH FERK 18.06.2021 x DA
0140 0140/5 SREĆKO MILOVIĆ BOGOLJUB TRANSPORTBETON d.o.o. Kiseljak 18.06.2021 x DA
1403 1403/5 ANTE GALIĆ MARTIN INTERKOMERC DOO 18.06.2021 DA
1407 1407/5 ZINAIDA MASLO ŠEFIK JU VI. OSNOVNA ŠKOLA MOSTAR 18.06.2021 x DA
1408 1408/5 ZDRAVKA ŠKOBIĆ PERO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1409 1409/5 NIHAD DURAKOVIĆ HASAN FIN-COM 18.06.2021 x DA
1412 1412/5 REMZIJA HURIĆ ADEM JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ 18.06.2021 x DA
1415 1415/5 JUSUF MUSLIJA MUSTAFA OPĆA BOLNICA TEŠANJ 18.06.2021 x DA
1419 1419/5 TAIBA MEHMEDBEGOVIĆ TAIB ARHIV BPK-a GORAŽDE 18.06.2021 DA
0142 0142/5 SEVDA BEĆIRBAŠIĆ SALKO SedeS d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1421 1421/5 DRAŽENKA PULJIĆ MIRKO ECOPLAN DOO 18.06.2021 DA
1423 1423/5 PERE MAJIĆ ANDRIJA UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1424 1424/5 MARIJA BUCONJIĆ MARINKO BILO TRADE D.O.O. 18.06.2021 x DA
1427 1427/5 ZORAN DRMIĆ VILKO KALIKO DOO VITEZ 18.06.2021 x DA
1428 1428/5 ZEJNEBA BULJUBAŠIĆ AHMED ELECTRA DOO SARAJEVO 18.06.2021 DA
1432 1432/5 NIJAZ MAKAREVIĆ ISMET KS VL. NIJAZ MAKAREVIĆ 18.06.2021 x DA
1435 1435/5 ŠAHSENA HADŽIEFENDIĆ HAŠIM ENA - BIRO ZA PRUŽANJE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA 18.06.2021 x DA
1439 1439/5 ALMA ŽIŽO ASIM OŠ HUSO HODŽIĆ TEŠANJ 18.06.2021 x DA
0144 0144/5 SMAJO SMAJOVIĆ ŠEĆO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
1442 1442/5 SANELA ČENGIĆ SAKIB FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU 18.06.2021 x DA
1446 1446/5 ŽELJKO ŠIMIĆ MARKO ZINNS d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1451 1451/5 NAĐIDA MARKOVIĆ DŽEMAL KONTAKT D.O.O ZENICA 18.06.2021 x DA
1453 1453/5 NISVETA BAČIĆ AHMET KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. BAČIĆ NISVETA, SANSKI MOST 18.06.2021 x DA
1457 1457/5 MUSTAFA TERZIĆ ABDURAHMAN TIRKIZ-PROM d.o.o. BANOVIĆI 18.06.2021 x DA
1458 1458/5 ZILHA FERHATBEGOVIĆ REDŽO KB " SELMA " VL. FERHATBEGOVIĆ ZILHA 18.06.2021 x DA
1459 1459/5 MUHAMED ŠABIĆ HASAN SD KNJIGOVODSTVENI SERVIS MEEA VL SABIĆ MUHAMED, Zavidovići 18.06.2021 DA
1462 1462/5 NERMA OMANOVIĆ FERID MUP BPK UPRAVA POLICIJE Goražde 18.06.2021 x DA
1463 1463/5 VAHID AVDIBAŠIĆ BAJRO ALMA-RAS DOO OLOVO 18.06.2021 x DA
1467 1467/5 OSMAN ABADŽIĆ NEVZET GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA DOO LUKAVAC 18.06.2021 x DA
1468 1468/5 LATIFA ŠARIĆ MURAT JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA NOVI TRAVNIK 18.06.2021 x DA
1469 1469/5 RASIMA ĆORALIĆ ABID I CRNI DOO CAZIN 18.06.2021 DA
1473 1473/5 MUHAREM BEGANOVIĆ NURIJA KNJIGOVODSTVENI BIRO BEGANOVIĆ 18.06.2021 x DA
1475 1475/5 HAJRIJA HODŽIĆ MEHO Privredna komora ZDK Zenica 18.06.2021 x DA
1476 1476/5 ZAHIDA MUSTEDANAGIĆ FEHIM KIB BANKA DD VELIKA KLADUŠA 18.06.2021 NE
1478 1478/5 SADETA LALETOVIĆ IBRAHIM UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
1479 1479/5 AHMO HRNJIĆ OSMAN INTERCOD D.O.O za reviziske poslove 18.06.2021 x DA
1482 1482/5 SUADA EFENDIĆ ZAHID INTESA SANPAOLO BANK D.D. 18.06.2021 x DA
1483 1483/5 HAJRUDINA DORTBUČUK MUSTAFA UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
1484 1484/5 AMELA NUKIĆ HUSNIJA SAMGRAD d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1485 1485/5 MUSTAFA ĆULOV HASAN OMEGA D.O.O. GORAŽDE 18.06.2021 x DA
1486 1486/5 AMELA KRAJIŠNIK VEHID JZU DOM ZDRAVLJA DR. ISAK SAMOKOVLIJA 18.06.2021 x DA
0149 0149/5 LJILJANA ČANČAR MILORAD TELOPTIC d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
1493 1493/5 AIDA HRUSTIĆ FEHIM SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo 18.06.2021 DA
1495 1495/5 EMIRA HUSKIĆ-KURTOVIĆ IBRAHIM EFKOM DOO 18.06.2021 x DA
0015 0015/5 ŽARKO LEGENOVIĆ MILIVOJE FTM D.O.O NOVI TRAVNIK 18.06.2021 x DA
0150 0150/5 RAGIB ŠIŠIĆ IBRO EURO-WORK D.O.O. VOGOŠĆA 18.06.2021 x DA
1502 1502/5 FADIL HUJIĆ OSMAN FINANS HUJIĆ DOO 18.06.2021 NE
1503 1503/5 DAUT REBRONJA SELMAN ENERGOINVEST T.D.S. dd 18.06.2021 DA
1504 1504/5 MELĆA STRUKAR FIKRET OPĆINA BUGOJNO 18.06.2021 x DA
1505 1505/5 NUSRETA ORDAGIĆ IBRAHIM UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1507 1507/5 AMERLINA BULJUBAŠIĆ IDRIZ JU CENTAR ZA KULTURU TUZLA 18.06.2021 x DA
1509 1509/5 RAZA BAJRAMOVIĆ REŠO DUF EURO INVESTMENT DD TUZLA 18.06.2021 DA
0151 0151/5 IZETA ĐUKIĆ HASAN AGENCIJA AZKIR, VL. IZETA ĐUKIĆ 18.06.2021 x DA
1510 1510/5 ENESA DŽAMBIĆ DŽEMIL BALANS-RKF D.O.O. 18.06.2021 x DA
1512 1512/5 ENVERA OMERČIĆ MEHMED FINOMEX DOO 18.06.2021 x DA
1518 1518/5 JASMINA TARIĆ - GORO DŽEMO KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA "STARKA" 18.06.2021 x DA
1519 1519/5 PANTO TOMIĆ RISTO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
1521 1521/5 AZRA MEHULIĆ EDHEM VBH DEMS d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1523 1523/5 VAHIDA BIŠČEVIĆ HAMDO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1524 1524/5 DŽANA KILIĆ GALIB FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 18.06.2021 x DA
1525 1525/5 BEHIJA HOTA OSMAN FEB d.d. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1526 1526/5 RADICA SKAKA NOVICA ENERGOINVEST DD 18.06.2021 x DA
1528 1528/5 MIRA ŠAPINA JOZO OŠ DRVAR 18.06.2021 x DA
1539 1539/5 MIRSAD HODŽIĆ SULEJMAN ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA 18.06.2021 DA
0154 0154/5 NERMINA ŠEHOVIĆ ŠEFKIJA CONEX DOO 18.06.2021 x DA
1540 1540/5 NERMINA SULTANIĆ RAMO GENELEC DOO TUZLA 18.06.2021 x DA
1544 1544/5 FAIK DURMO EDHEM EKOR KOMERC DOO ZENICA 18.06.2021 NE
1545 1545/5 ENVERA HOLJAN FEJZO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1546 1546/5 ZINETA MUJKANOVIĆ OSMAN CENTRALNO GRIJANJE DD 18.06.2021 x DA
1549 1549/5 ENISA ISAKOVIĆ AZIZ JZU OPĆA BOLNICA DR. MUSTAFA BEGANOVIĆ 18.06.2021 x DA
0155 0155/5 BEHKA SAKIĆ IBRO JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 18.06.2021 x DA
1550 1550/5 TEMIMA KUDUMOVIĆ IBRAHIM BITA INVEST DOO 18.06.2021 x DA
1552 1552/5 ZEHRA BIBER SALKO POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI FAKULTET SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1555 1555/5 ANTONIJA KLJAJO MARIJAN Hrvatska Akademija za znanost i umjetnost u BiH 18.06.2021 x DA
1556 1556/5 MUFIDA BADIĆ MUSTAFA DIVIDENDA ROOFING DOO 18.06.2021 x DA
1557 1557/5 DŽENITA KULOVAC JUSUF LOK MIKROKREDITNA FONDACIJA 18.06.2021 x DA
1558 1558/5 OSMAN JOLDIĆ ADEM KNJIGOVODSTVENI SERVIS KODEX vl. Joldić Osman 18.06.2021 x DA
1559 1559/5 ELMEDITA KADIĆ ADEM KJKP SARAJEVO GAS D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 DA
1562 1562/5 MUBERA MORIC ŠEFKO AGENCIJA 2002 SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1563 1563/5 ZEMIRA HADŽIHASKIĆ ISMET ORBICO d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
1566 1566/5 AZRA KOMŠIĆ MEHMED OBRTNIČKA DJELATNOST FABRI-KA VL.AZRA KOMŠIĆ 18.06.2021 x DA
1567 1567/5 HASIDA GUŠIĆ HASAN CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BIH 18.06.2021 DA
1569 1569/5 EKREM OSMANČEVIĆ MUHAMED CIVIĆ DOO 18.06.2021 x DA
1570 1570/5 JOZO KOLOBARIĆ IVAN UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
1571 1571/5 BLAGICA KOLOBARIĆ PERO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1573 1573/5 RADICA PAVKOVIĆ MIRKO PODRAVKA d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
1576 1576/5 RADICA BOŽIĆ ANTE SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 18.06.2021 x DA
1579 1579/5 ANKICA PUCE BORIS SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA MOSTAR 18.06.2021 NE
1580 1580/5 SUADA ŠLJIVO ESAD REVIFORM d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1581 1581/5 NEDIM ISLAMBEGOVIĆ MUHAMED JP ELEKTROPRIVREDA BIH SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1582 1582/5 ZINETA BAHTIĆ SULEJMAN INTELZINK DOO 18.06.2021 x DA
1583 1583/5 RAHIMA BUĐEVAC HAJRO SD AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO SABIHA, VOGOŠĆA 18.06.2021 DA
1586 1586/5 GORDANA LJOLJIĆ PREDRAG Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 18.06.2021 DA
1588 1588/5 RANKO GOVEDARICA ŽIVKO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 NE
1590 1590/5 MIRZA BIHORAC RIZVAN PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX AND ADVISORY d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
1592 1592/5 FATIMA PILJEVIĆ BEĆIR UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 NE
1593 1593/5 IZUDIN FEJZIĆ ZUFER WAND D.O.O. GORAŽDE 18.06.2021 x DA
1594 1594/5 INDIRA ĐUGUM IBRAHIM JZU DOM ZDRAVLJA BUGOJNO 18.06.2021 x DA
1596 1596/5 BULKA IDRIZOVIĆ HAMDIJA IRBES DOO 18.06.2021 x DA
1599 1599/5 IRENA LUKIĆ - LJUBIČIĆ ILIJA MITRAS d.o.o. Jajce 18.06.2021 x DA
0016 0016/5 VESNA TOMAS ZVONKO FINVETO DOO 18.06.2021 x DA
0160 0160/5 EDHEM BAKŠIĆ EŠREF REVIZIJA DERVI d.o.o. Jajce 18.06.2021 x DA
1600 1600/5 DRAGAN KNEZOVIĆ ANDRIJA SME INVEST d.o.o. Mostar 18.06.2021 x DA
1603 1603/5 ANTONELA ZADRO FRANJO MUP HNK/HNŽ Mostar 18.06.2021 x DA
1604 1604/5 NEVENKA ĐOGIĆ IVAN MUP HNK/HNŽ Mostar 18.06.2021 x DA
1609 1609/5 BERNADA GALIĆ IVAN GALA GROUP DOO MOSTAR 18.06.2021 DA
1610 1610/5 GORDANA PRIMORAC JOZO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR 18.06.2021 DA
1617 1617/5 DIANA ZMIJAREVIĆ SULE AVP JADRANSKOG MORA MOSTAR 18.06.2021 DA
0162 0162/5 VEHAB MEMIĆ SAFET SERVIS ZA KNJIGOVODSTVO VAJTA 18.06.2021 x DA
1621 1621/5 DRAŽENKA IVANKOVIĆ IVAN FINACO- R DOO 18.06.2021 x DA
1622 1622/5 DRAGO GALIĆ LOVRE " DRAGO " VL.Drago Golić 18.06.2021 x DA
1624 1624/5 MARINA ČULJAK NIKOLA FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 18.06.2021 DA
1626 1626/5 IVANKA DREŽNJAK MIJO OŠ S.S.KRANJČEVIĆA MOSTAR 18.06.2021 DA
1632 1632/5 JASMINKA SIVRIĆ FRANJO A.P.F. d.o.o. TVRTKA ZA RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE 18.06.2021 DA
1633 1633/5 MARA PRIMORAC FRANJO A.P.F. d.o.o. TVRTKA ZA RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE 18.06.2021 DA
1634 1634/5 IVA VRANJEŠ MIRKO OPTIMA D.O.O. MOSTAR 18.06.2021 x DA
1635 1635/5 ŠEFIK TIPURA MUJO AGENCIJA BALANS ŠS 18.06.2021 DA
1638 1638/5 MAJDA ŠUNJE HILMIJA Agencija za Knjigovodstveno Računovodstvene Poslove Majda Mostar 18.06.2021 x DA
0164 0164/5 NASIHA BEGIĆ AHMET A&H d.o.o 18.06.2021 x DA
1640 1640/5 ZDRAVKA SMILJANIĆ STANKO SVEUČILIŠTE U MOSTARU 18.06.2021 x DA
1641 1641/5 MIRA TADIĆ ANTE INEL MED DOO MOSTAR 18.06.2021 x DA
1642 1642/5 TANJA POPOVIĆ JURICA SVEUČILIŠTE U MOSTARU 18.06.2021 x DA
1643 1643/5 IVAN LJUBIĆ DRAGO BOMERT DOO 18.06.2021 DA
1645 1645/5 MLADENKA PAVKOVIĆ IVICA PAVKOVIĆ PANELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 x DA
1650 1650/5 MILENKA LASIĆ STOJAN HERING D.D. ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 x DA
1651 1651/5 SEHMA KARAMEHMEDOVIĆ FEHIM BIRO-SEL SARAJEVO DOO 18.06.2021 x DA
1652 1652/5 AZIBA FEHRATOVIĆ JUSUF ABDS 18.06.2021 DA
1655 1655/5 SABINA HODŽIĆ DŽAFER Agencija za računovodstvo i finansijsko poslovanje " SABIS " VL.Hodžić Sabina 18.06.2021 x NE
0166 0166/5 NEZIR HUSEINSPAHIĆ OSMAN ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SBK/KSB 18.06.2021 x DA
1660 1660/5 SEJDIN KARAMUJIĆ HUSEJIN HRASTIK DOO 18.06.2021 x DA
1664 1664/5 HATIDŽA GAGULA JUNUZ MEĐUNARODNI FORUM BOSNA SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1667 1667/5 LARISA JUSUFBEGOVIĆ HASAN 1 18.06.2021 NE
1669 1669/5 LEJLA VELIĆ HASIB MIKEAL d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1670 1670/5 HAMIJETA ČENGIĆ AHMO MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH 18.06.2021 x DA
1679 1679/5 MELIHA ŠEHIĆ DŽEMAL FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA I PODUZETNIŠTVA 18.06.2021 DA
0168 0168/5 EMA OMERBEGOVIĆ ALIJA OD INTEGRAL VL. EMA OMERBEGOVIĆ 18.06.2021 x DA
1680 1680/5 FADILA ČUSTO ŠAČIR AGENCIJA SKALE MOSTAR 18.06.2021 x DA
1686 1686/5 RADICA BULJAN ANDRIJA MANEDRA COMPANY DOO 18.06.2021 x DA
1687 1687/5 ANKA VIDAČAK MIRKO EKONOMIKA VIDAČAK DOO 18.06.2021 x DA
1689 1689/5 VINKA BRNADIĆ VLADO VIOLETA D.O.O. GRUDE 18.06.2021 x DA
1690 1690/5 SLAĐANA MIKULIĆ IVAN VIOLETA D.O.O. GRUDE 18.06.2021 x DA
1692 1692/5 MERĐANA SIJAMIJA BESIM AZAR-AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE 18.06.2021 x DA
1694 1694/5 AMIRA TADIĆ HAKIJA OPĆINA ZAVIDOVIĆI 18.06.2021 x DA
1698 1698/5 HILDUZA ABASPAHIĆ HAJRUDIN AMKO KOMERC DOO 18.06.2021 x DA
1700 1700/5 RAMIZA BEGOVIĆ MUSLIJA AMARBEX D.O.O. 18.06.2021 x DA
1705 1705/5 NATAŠA DRAGUTINOVIĆ VOJISLAV MD PLUS d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 NE
1706 1706/5 AZEMA NEIMARLIJA RAŠID NEIMAX DOO 18.06.2021 x DA
0171 0171/5 ESMIR HABIBOVIĆ HUSEIN HABIBOVIĆ DOO 18.06.2021 DA
1714 1714/5 ENVERA HUMIĆ MEHMED INDEX DOO 18.06.2021 x DA
1717 1717/5 FIKRETA HODŽIĆ ZEĆIR KONKRIT DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1719 1719/5 SENIJA DELALIĆ NURIJA BH GAS DOO 18.06.2021 NE
0172 0172/5 MINELA ĆESKO MUNIB FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 18.06.2021 DA
1720 1720/5 MIRSAD AVDIĆ NEZIR BIRO ZA KNJIG. USLUGE AVDIĆ 18.06.2021 x DA
1725 1725/5 MIRZETA HASIDIĆ FEHIM ENAHAR D.O.O. 18.06.2021 x DA
1726 1726/5 MUSTAFA ALIBEGOVIĆ SALKO AGENCIJA F&K SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1727 1727/5 EDIN UDOVČIĆ HAZIM REVIK d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
0173 0173/5 NAMIRA FUŠKO SALKO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD N. TRAVNIK 18.06.2021 DA
1732 1732/5 EDITA OMEROVIĆ HUSO RMU KAKANJ D.O.O.- KAKANJ 18.06.2021 x DA
1733 1733/5 NAIDA BEJTIĆ ĆAMIL KPZ ZENICA 18.06.2021 x DA
1738 1738/5 ZINAIDA POROBIĆ MIDHAT SERDA d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
0174 0174/5 MEVLUDIN ŠKRIPIĆ ALIJA PAPILON d.o.o. ČELIĆ 18.06.2021 DA
1740 1740/5 SABINA BRANKOVIĆ IZET EHO DOO 18.06.2021 x DA
1742 1742/5 ADALETA KURTOVIĆ ASIM Z.S. AMELA d.o.o. Mostar 18.06.2021 DA
1746 1746/5 DRAGICA MARIĆ PERO MIK-Company d.o.o. Mostar 18.06.2021 NE
1747 1747/5 ANTO PULJIĆ MATO NEZAPOSLEN 18.06.2021 DA
1749 1749/5 GORDANA LJEVAK ĐURO BETON - PERUTINA doo 18.06.2021 x DA
0175 0175/5 JASMINKA DELLAMEA HASO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1750 1750/5 KATA BEVANDA GRGO OR AGENCIJA KB KONSULTING MOSTAR 18.06.2021 x DA
1754 1754/5 MARIJA KOLOBARIĆ BLAGO KATARINA DOO 18.06.2021 x DA
0176 0176/5 HALIDA MAHMUTOVIĆ MUJAGA ZU LJEČILIŠTE GATA 18.06.2021 x DA
1760 1760/5 FIKRETA PALIĆ SMAIL MEFA RAČUNOVODSTVENI BIRO VL. PALIĆ FIKRETA BOSANSKA KRUPA 18.06.2021 DA
1761 1761/5 EDIN KOVAČEVIĆ DŽEBO JU OŠ OSTROŽAC CAZIN 18.06.2021 DA
1762 1762/5 SELMA ŠEHANOVIĆ EMIR EFEKTIVA DOO 18.06.2021 DA
1766 1766/5 MELIHA JAHIĆ OMER NLB BANKA DD 18.06.2021 x DA
0177 0177/5 LJILJANA DŽAMBO DRAGO BUDO-EXPORT D.O.O. 18.06.2021 x DA
1771 1771/5 SABIRA VEJZOVIĆ HALIL GRAD MOSTAR 18.06.2021 NE
1774 1774/5 MIRJANA VILOGORAC MILOVAN Računovodstvene Usluge Mostar 18.06.2021 x DA
1776 1776/5 SEADA ČERKEZ NIJAZ GRAD MOSTAR 18.06.2021 DA
0178 0178/5 SENADA BAJRIĆ HAJRUDIN JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA 18.06.2021 NE
1781 1781/5 ENISA BRAČKOVIĆ MEAZ ROMIPAX d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
1782 1782/5 MAHIRA HADŽIMEJLIĆ KASIM JP ŽELJEZNICE FBIH DOO 18.06.2021 x DA
1783 1783/5 AIDA PAŠIĆ AHMED FORCE DOO 18.06.2021 DA
1786 1786/5 NADŽIJA HASANBEGOVIĆ ASAF AGENCIJA DIAS 18.06.2021 x DA
1787 1787/5 ELMEDINA TOKAČA VAHID AGENCIJA ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BIH 18.06.2021 x DA
1789 1789/5 ELVEDINA FEHIMOVIĆ NAZIF UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
1790 1790/5 AMRA RIZVAN NAZIF DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO 18.06.2021 DA
1792 1792/5 SEAD AGANSPAHIĆ ASIM ASA HOLDING 18.06.2021 x DA
1799 1799/5 TIHOMIR ZELJKO LJUPKO KRAŠ TRGOVINA DOO ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 NE
0018 0018/5 IVAN MUSTAPIĆ LUKA OPĆINA NEUM 18.06.2021 x DA
1804 1804/5 ALE TABAKOVIĆ RAMO AGENCIJA INFIS D.O.O. MOSTAR 18.06.2021 x DA
1808 1808/5 FATIMA KURTOVIĆ IBRO RAČUNOVODSTVENI SERVIS NAIDA VL. FATIMA KURTOVIĆ 18.06.2021 x DA
0181 0181/5 SABINA MUJANOVIĆ MEHMED VIENNA OSIGURANJE D.D. 18.06.2021 DA
1810 1810/5 AZRA PUCE MUSTAFA UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU 18.06.2021 x DA
1812 1812/5 SADETA MIMIĆ MEHO ANIBAS D.O.O. 18.06.2021 x DA
1814 1814/5 SEMINA DEDIĆ AZEM JU Mješovita srednja škola Hazim Šabanović Visoko 18.06.2021 NE
1816 1816/5 ESMIR KRNIĆ ESAD DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA ABDS d.o.o. SARAJEVO 18.06.2021 DA
1822 1822/5 MARA KRIŽANAC BOŽO ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE 18.06.2021 x DA
1824 1824/5 ŽELJKA KOŠTROMAN ANĐELKO KIF d.o.o. Kiseljak 18.06.2021 x DA
1828 1828/5 DANICA KRIŽANOVIĆ FRANJO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1829 1829/5 ZDENKA SIVRIĆ IVAN ĆIĆAK d.o.o. MEĐUGORJE 18.06.2021 x DA
0183 0183/5 ENISA GRANULO IBRO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1834 1834/5 MARICA ĐOGIĆ STOJAN UniCredit bank d.d. Mostar 18.06.2021 DA
1837 1837/5 JASMINKA KEŠETOVIĆ HUSEIN GROMEKS DOO 18.06.2021 x DA
1838 1838/5 EDINA OSMANOVIĆ ŠEFIK JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE BIHAĆ 18.06.2021 x DA
0184 0184/5 SADIKA SULJAGIĆ SALKO DRUŠTVO ZA REVIZIJU REV-HANI DOO 18.06.2021 DA
1842 1842/5 PAVO ZOVKO IVAN OPĆINA ČITLUK 18.06.2021 x DA
1845 1845/5 MARINA CIGIĆ IVAN EUROPAPIER- HERCEGTISAK DOO ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 x DA
1848 1848/5 RUŽA MILIČEVIĆ JOZO SERVIS " JELIĆ " 18.06.2021 x DA
1849 1849/5 JASMINA OMERBEGOVIĆ SALIM RAČUNOVODSTVENI SERVIS FB, vl. Omerbegović Jasmina 18.06.2021 x DA
0185 0185/5 SEAD HUSKIĆ ISMET Sams biro d.o.o. Gradačac 18.06.2021 x DA
1850 1850/5 AMIR OMERČAUŠEVIĆ HAJRUDIN MKF MI-Bospo Tuzla 18.06.2021 DA
1851 1851/5 NEVENKA JERKOVIĆ MARKO OŠ NOVI TRAVNIK 18.06.2021 x DA
1853 1853/5 MARA SUČIĆ ALFONZO MINISTARSTVO FINANCIJA HBŽ 18.06.2021 x DA
1854 1854/5 VESNA KARIN FRANO Z.U. LJEKARNA "KATAVA" VITEZ 18.06.2021 x DA
1856 1856/5 SNJEŽANA GALIĆ GABRO AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BIH 18.06.2021 x DA
1857 1857/5 BERNARDICA KOZINA MARKO BAKALAR KOMERC DOO 18.06.2021 x DA
1859 1859/5 DRAŽENKA MARIĆ LJILJA ZU POLIKLINIKA H 18.06.2021 x DA
1860 1860/5 SLOBODANKA JANJIĆ SAVO OPĆINSKI SUD KONJIC 18.06.2021 NE
1861 1861/5 TONĆO ŠUŠAK MATE KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA FINAG VL. TONĆO ŠUŠAK 18.06.2021 x DA
1862 1862/5 DIANA PRSKALO IVAN DOMING DOO ČITLUK 18.06.2021 x DA
0187 0187/5 MUNIRA BRKO HIMZO AHMETSPAHIĆ PETROL D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
1876 1876/5 NEDJELJKA ĆORLUKA VICE UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1881 1881/5 VESNA VREBAC FRANO USLUGE " KS VESNA " 18.06.2021 x DA
1882 1882/5 SLAVICA KARIN JOZO ECONOMIC DOO 18.06.2021 x DA
0189 0189/5 VELE SULJIĆ NURIJA WEHA - ES Cazin d.o.o. 18.06.2021 x DA
1892 1892/5 NEŽA SUNARIĆ ANTO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SBK/KSB 18.06.2021 DA
1893 1893/5 NADA PEHAR SLAVKO MINISTARSTVO FINANCIJA ŽZH 18.06.2021 DA
1897 1897/5 BRANKA LONČAR PETAR LON-COMMERC d.o.o. Posušje 18.06.2021 x DA
1898 1898/5 DRAŽENKA JURIŠIĆ VINKO BINVEST DOO POSUŠJE 18.06.2021 x DA
0019 0019/5 NELICA PEHAR BLAGO FIA SARAJEVO 18.06.2021 NE
1900 1900/5 VINKO GALIĆ PETAR RKS KONTO vl. Vinko Galić 18.06.2021 x DA
1901 1901/5 SANDIANA TOMIČIĆ BRANKO KIF d.o.o. Kiseljak 18.06.2021 x DA
1903 1903/5 ANKICA MRAVAK PERO SAB d.o.o. Busovača 18.06.2021 x DA
1909 1909/5 SAMIJA HAMIDOVIĆ DEDO KS SAMKA, VL. S. HAMIDOVIĆ 18.06.2021 x DA
0191 0191/5 HASAN SARAČ MUHAREM SANEX-BH d.o.o. Donji Vakuf 18.06.2021 DA
1912 1912/5 MURIS ŠUPIĆ RAŠID TRANSLAB D.O.O BUGOJNO 18.06.2021 x DA
1915 1915/5 MIRJANA ČAVAR IVO UTD TURIST 98 d.o.o. Jajce 18.06.2021 DA
1917 1917/5 MARICA SESAR STANKO COMING - JU ZA KOMUNALNU DJELATNOST 18.06.2021 DA
1919 1919/5 VESNA SALAHOVIĆ MURAT VESNA D.O.O. 18.06.2021 DA
1922 1922/5 MARIJA RADIŠIĆ GOJKO OSNOVNA ŠKOLA ČERIN 18.06.2021 x DA
1923 1923/5 ELVIRA SARAČEVIĆ HALID MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA USK 18.06.2021 x DA
1926 1926/5 VLATKO KREŠIĆ VINKO ELPRO DOO ČAPLJINA 18.06.2021 NE
1927 1927/5 LUCIJA KURAJA MATO T KONTO d.o.o. Prozor-Rama 18.06.2021 x DA
0193 0193/5 ELVIR MAČAK ZEJNIL MAČAK INVEST D.O.O. ZAVIDOVIĆI 18.06.2021 x DA
1930 1930/5 MLADEN BRAĆIĆ GRGO GRAFOTISAK DOO 18.06.2021 x DA
1931 1931/5 STANA BURIĆ VJEKOSLAV SUO CONTO, VL. MARIJA BURIĆ 18.06.2021 x DA
1932 1932/5 MARIJA BURIĆ MATO ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNŽ/K 18.06.2021 x DA
1935 1935/5 IVANA ČERKEZ NIKOLA MEPAS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 x DA
1936 1936/5 VENCO GALIĆ CVITAN UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
1937 1937/5 MIRJANA DALMATIN RAJKO NEZAPOSLEN 18.06.2021 DA
1940 1940/5 JOZO MARIĆ STJEPAN JKP KOSTAJNICA 18.06.2021 DA
1941 1941/5 AMELA BOŠKAILO SAFET UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU 18.06.2021 x DA
1945 1945/5 MILA ŠEVO RADOSLAV SZD CONTO vl. MILA ŠEVO Ljubuški 18.06.2021 x DA
1948 1948/5 ESMIRA DŽANANOVIĆ IBRAHIM DIVEL DOO 18.06.2021 x DA
1952 1952/5 MIRKO ČULJAK VID RIF d.o.o. Široki Brijeg 18.06.2021 DA
1953 1953/5 MARINKO BOŠNJAK IVAN MARTIS D.O.O. ŠIROKI BRIJEG 18.06.2021 DA
1955 1955/5 MILENKA ŠEGO JAKOV SIGMA-S d.o.o. Čitluk 18.06.2021 DA
1956 1956/5 MILENA ALPEZA RAFAEL OPĆINA GRUDE 18.06.2021 x DA
1959 1959/5 LJUBICA ŽULJ FILIP INSTALL DOO 18.06.2021 NE
0196 0196/5 NUSRETA SREBRENICA ESAD Računovodstveni servis ABA Busovača 18.06.2021 x DA
1960 1960/5 NEDA KNEŽEVIĆ LJUBO FERRO KEŠ DOO MOSTAR 18.06.2021 x DA
1961 1961/5 MARIO MIŠIĆ JOZO M&L d.o.o. Livno 18.06.2021 x DA
1965 1965/5 SMILJKA MARIN IVO KS MARIN, NOVI TRAVNIK 18.06.2021 x DA
1967 1967/5 KATICA VRANKIĆ LUKA DOM ZDRAVLJA ČAPLJINA 18.06.2021 DA
1968 1968/5 HARIS BASARA HUSEIN HEB-BASARA DOO 18.06.2021 x DA
1969 1969/5 VERA GRBAVAC BRANKO JP PARKOVI DOO LJUBUŠKI 18.06.2021 x DA
1971 1971/5 NEVENKA SUŠAC TOMO GRAD MOSTAR 18.06.2021 NE
1976 1976/5 ALIJA HADŽIĆ RIFET SPARKASSE BANK D.D. BIH 18.06.2021 DA
1977 1977/5 SLAVICA JURIĆ JOSIP T S P d.o.o. Žepče 18.06.2021 x DA
1978 1978/5 MIRA SPAJIĆ STIPE UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
1979 1979/5 AGA ŠTRKALJ JAKO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
1980 1980/5 KAJA PAŠALIĆ KAŽIMIR ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. KUPRES 18.06.2021 DA
1981 1981/5 LJUBA PEJIĆ STJEPAN DJEČJI VRTIĆ GRUDE 18.06.2021 x DA
1982 1982/5 JELENA JERKOVIĆ FRANJO HERCEGOVINAVINO DOO MOSTAR 18.06.2021 x DA
1983 1983/5 ANTE LOVRIĆ IVAN J.P. JAVNI PRIJEVOZ DOO 18.06.2021 x DA
1984 1984/5 MARIJANA MARIĆ IVO SREDNJA ŠKOLA PROZOR 18.06.2021 x DA
1989 1989/5 NIKO DUJO JOZO PRIZMA RRS D.O.O. Novi Travnik 18.06.2021 x DA
1990 1990/5 VJEKOSLAV MAJSTOROVIĆ MARKO DOM ZDRAVLJA DOMALJEVAC ŠAMAC 18.06.2021 DA
1991 1991/5 ĐENANA MESIĆ RASIM NOTAR MESIĆ MIRSAD 18.06.2021 x DA
1993 1993/5 VESNA BOŠNJAK STANKO BOSSIN DOO 18.06.2021 DA
1994 1994/5 SABAHUDIN ĐULBIĆ ABDULAH REVIS d.o.o. TUZLA 18.06.2021 x DA
1995 1995/5 MARIJA MARKOVIĆ NIKOLA AGENCIJA MDM KONJIC 18.06.2021 x DA
1996 1996/5 NIHAD JAŠAREVIĆ HUSO ADERSA JP, VL N. JAŠAREVIĆ 18.06.2021 x DA
1997 1997/5 LEJLA KADIĆ IBRAHIM Meggle BH d.o.o. Bihać 18.06.2021 DA
1999 1999/5 SOFIJA KORDIĆ MILE AGENCIJA ECONOMIC 18.06.2021 x DA
0200 0200/5 DOBRINKA CEROVIĆ BOGDAN MITEX d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2002 2002/5 ANTON BOTO DRAGO MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA 18.06.2021 x DA
2004 2004/5 BRANKA VASILJ IVAN JP BROĆANAC DOO 18.06.2021 DA
2005 2005/5 KARLO SPAJIĆ JOZO SIGMA REVIZIJA d.o.o. 18.06.2021 x DA
2009 2009/5 JASNA ĆUK MARKO EKUS DOO 18.06.2021 x DA
0201 0201/5 SEAD KAPO ZULFO MISSAO d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2011 2011/5 ZDENKA KRALJEVIĆ IVAN MGP d.o.o. Čitluk 18.06.2021 DA
2016 2016/5 BRANKA VUČIĆ GRGO UNITRADE d.o.o. LJUBUŠKI 18.06.2021 x DA
2017 2017/5 ANA PAVIČIĆ JOZO UNITRADE d.o.o. LJUBUŠKI 18.06.2021 x DA
2018 2018/5 ANGELINA PEJČINOVIĆ ANTE EUROHERC OSIGURANJE DD SARAJEVO 18.06.2021 DA
0202 0202/5 NEDŽAD HODŽIĆ MEHO VISOKA ŠKOLA CEPS KISELJAK 18.06.2021 DA
2020 2020/5 ARGINA BOTO VINKO JZU DOM ZDRAVLJA LJUBUŠKI 18.06.2021 x DA
2024 2024/5 NADA BUNTIĆ PERO NEZAPOSLEN 18.06.2021 NE
2025 2025/5 STANKO BLAŽEVIĆ NIKO USTANOVA ZALOŽBA KRALJA TOMISLAVA 18.06.2021 x DA
2026 2026/5 BRANISLAV SPAHIĆ ĐORĐE Računovodstvena agencija Profit Čapljina 18.06.2021 x DA
2028 2028/5 HAMDIJA VELAGIĆ MUJAGA ZIF Fortuna Fond d.d. 18.06.2021 DA
2032 2032/5 ZDENKA KORDIĆ MIRKO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
2033 2033/5 FILMA GALIĆ STANKO VLADA ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE 18.06.2021 x DA
2038 2038/5 ELVIRA PIDRO DŽAFER Društvo za reviziju "RE CONTROLING" 18.06.2021 x DA
2039 2039/5 MARIJA ZRNO BOŽO OPĆINA KUPRES 18.06.2021 NE
0204 0204/5 RAZIJA MUJKIĆ VELO Knjigovodstvene i računovodstvene usluge i trgovinu " AKTIVA DOO " SREBRENIK 18.06.2021 x DA
2040 2040/5 MANDA STIPIĆ STIPE CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA LIDA 18.06.2021 x DA
2041 2041/5 IVANKA VIDAK ANTO JZU DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK 18.06.2021 x DA
2043 2043/5 SLAVICA VIDAK KRUNOSLAV UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
2046 2046/5 ZDRAVKA PEZER FILIP MIKRA MATIC d.o.o. Široki Brijeg 18.06.2021 x DA
2047 2047/5 TEREZA MARIĆ LOVRO MISIR d.o.o. ČAPLJINA 18.06.2021 NE
2049 2049/5 BOŽANA BENDER MIJO BEND D.O.O 18.06.2021 x DA
2052 2052/5 RUŽICA BIOKŠIĆ MATE KANTONALNI POREZNI URED MOSTAR 18.06.2021 DA
2056 2056/5 BLANKA KRALJEVIĆ MARINKO HRVATSKA POŠTA D.O.O. MOSTAR 18.06.2021 x DA
2059 2059/5 SENADA ĆERIM RIFET OMNIA-MEDIC DOO ZENICA 18.06.2021 x DA
0206 0206/5 RAZA LOKMIĆ RIFET RAZA - L d.o.o. Sanski Most 18.06.2021 x DA
2066 2066/5 IZA BRLJEVAC MEHMED Profitto d.o.o. Zenica 18.06.2021 x DA
2067 2067/5 ŠERIF BEGOVIĆ NEZIR BIRO BAMAŠA SANSKI MOST 18.06.2021 x DA
2071 2071/5 ŠIMA BARBARIĆ JOZO UNION FOODS d.o.o. Čitluk 18.06.2021 x DA
2072 2072/5 NIHAD JUSUFOVIĆ ZAIM Pro konto d.o.o. Tuzla 18.06.2021 x DA
2073 2073/5 SNJEŽANA VUKŠIĆ MILAN INKA DOO 18.06.2021 x DA
2074 2074/5 PERO KARAČIĆ MARTIN UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 NE
2075 2075/5 ZDRAVKA RAMLJAK IVAN SOR ZX VL. ZDRAVKA RAMLJAK 18.06.2021 x DA
2079 2079/5 DRAGAN BOŠNJAK IVAN DUJKIĆ DOO 18.06.2021 x DA
0208 0208/5 NEDŽAD MUSTAFIĆ SULEJMAN AGENCIJA FIRST MN 18.06.2021 x DA
2080 2080/5 GORDANA NIKOLIĆ DRAGO SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HNŽ MOSTAR 18.06.2021 x DA
2083 2083/5 MILENA KOVAČ MATE OPĆINSKO VIJEĆE POSUŠJE 18.06.2021 x DA
2086 2086/5 STJEPANA ANĐELIĆ NIKOLA ASA OSIGURANJE DD 18.06.2021 x DA
2087 2087/5 DAVOR JURIĆ NIKOLA RAČUNOVODSTVO D.J. JURIĆ DAVOR ČAPLJINA 18.06.2021 x DA
2090 2090/5 MILIJANA GLAVINIĆ LJUBO LEMOND - RIF DOO 18.06.2021 x DA
2091 2091/5 CECILIJA ROZIĆ MARKO TC - LINK d.o.o. Čitluk 18.06.2021 x DA
2098 2098/5 VEHID MARMARAC HALIM AGENCIJA MECONOMIK GRAČANICA 18.06.2021 x DA
2099 2099/5 IRFANA AVDIĆ ABID Savjetnik-Consigliere d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
0021 0021/5 SENADA OKANOVIĆ ŠEFKIJA AGENCIJA LANE VL. OKANOVIĆ SENADA 18.06.2021 x DA
2100 2100/5 DŽEMAL AGANSPAHIĆ ASIM AGAN- KOMERC DOO 18.06.2021 x DA
2101 2101/5 TONKA KLJAJIĆ JOSIP KNJIGOVODSTVO Obrtu srodna djelatnost vl. Kljajić Tonka 18.06.2021 x DA
2102 2102/5 LIDIJA BOHUTINSKI JOŠKO SOR LB VL LIDIJA BOHUTINSKI BUSOVACA 18.06.2021 x DA
2105 2105/5 FARUK OMERAGIĆ DŽEMAL REVCONT d.o.o. 18.06.2021 x DA
2106 2106/5 ELVIRA SLOBODA FAZLIBAŠIĆ SULJO ATLANTIC ARGETA D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 DA
2108 2108/5 OMER KOZLIĆ HASAN REFIN d.o.o. Vareš 18.06.2021 x DA
2109 2109/5 REŠIDA OSMANOVIĆ RESKO BANF DOO TUZLA 18.06.2021 x DA
0211 0211/5 NAĐA HAURDIĆ KASIM SPARKASSE BANK D.D. BIH 18.06.2021 DA
2110 2110/5 SANELA DRAGANOVIĆ ŠEFIK Doo " HHM " Ključ 18.06.2021 x DA
2111 2111/5 HALID PAŠIĆ ISMET UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
2112 2112/5 IBRAHIM LETO AHMET Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa HNŽ 18.06.2021 x DA
2113 2113/5 ANESA MUJČIĆ HASAN NLB BANKA DD 18.06.2021 DA
2114 2114/5 EDIN MEŠKIĆ FERID FINCON, VL. E. MEŠKIĆ 18.06.2021 x DA
2118 2118/5 EMINA PEČKOVIĆ HASAN BIMAL DD PROIZVODNJA ULJA 18.06.2021 x DA
2119 2119/5 MIRSAD ČORBO ĆAMIL ALPIKO DOO 18.06.2021 DA
2125 2125/5 FIKRETA BEŠOVIĆ BAJAZIT Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2129 2129/5 MERKA MARIĆ IBRO CONTACT TRAVEL DOO 18.06.2021 DA
0213 0213/5 SPASO KUZMAN GOJKO ORMAN d.o.o. Kiseljak 18.06.2021 x DA
2130 2130/5 SELMA DELIĆ ASIM ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA 18.06.2021 NE
2132 2132/5 ERMIN KAHRIĆ SALIH IZVOZNO-KREDITNA AGENCIJA IGA DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2133 2133/5 ADNANA RAHMAN ARIF ZZ "BRKA" BRČKO 18.06.2021 x DA
2134 2134/5 SUZANA TADIĆ PETAR KNJIGOVODSTVENI SERVIS SUZANA 18.06.2021 DA
2138 2138/5 JASMINKA OMERDIĆ IBRAHIM KAZNENO POPRAVNI ZAVOD BIHAĆ 18.06.2021 x DA
2139 2139/5 ADVIJA GRADAŠKIĆ ŠAHBEG RACUNOVODSTVENI SERVIS SEKA VL.GRADAŠKIĆ ADVIJA LUKAVAC 18.06.2021 x DA
0214 0214/5 NAILA MAKIVIĆ MUHAREM KS LILA 18.06.2021 x DA
2140 2140/5 SEADA MULAOMEROVIĆ BAJRO MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO 18.06.2021 DA
2141 2141/5 ERVIN OMEROVIĆ MUJO BS TELECOM SOLUTION DOO 18.06.2021 x DA
2142 2142/5 AHMED GLUMČEVIĆ MEHMEDALIJA RR-TEAM DOO 18.06.2021 x DA
2143 2143/5 SADETA SELIMOVIĆ RAMIZ MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KANTONA SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2144 2144/5 ALIJA ĆERANIĆ AHMET TERRA BiH d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2145 2145/5 SENA MUJČINOVIĆ OSMAN ANIMARH DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2147 2147/5 MIRSADA AHMETOVIĆ FIKRET JP SPREČA 18.06.2021 x DA
2148 2148/5 NADIRA DEDIĆ KASIM EKO - STILL DOO ZAVIDOVIĆI 18.06.2021 DA
2149 2149/5 JASMIN KOLUH ENVER DŽANANOVIĆ TRANSPORT DOO 18.06.2021 x DA
0215 0215/5 DAJANA KEKIĆ HASAN MGM FARM d.o.o. Kakanj 18.06.2021 x DA
2150 2150/5 LUCIJA VUJICA MARKO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
2155 2155/5 SALKO SAHAČIĆ HALID UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
2156 2156/5 SABINA SAHAČIĆ EŠREF Računovodstvo i revizija d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 NE
2157 2157/5 MURISA DŽAFIĆ FAIK UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
0216 0216/5 SENADA TERZIMEHIĆ ZAJKO UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
2160 2160/5 SAJIMA ČOBO RASIM JU SREDNJA GRAĐEVINSKO- GEODETSKA ŠKOLA SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2164 2164/5 SABINA BEGIĆ-FUKELJ OSMAN DELOITTE D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2165 2165/5 VEZIMA ČAKIĆ HAJRUDIN UNIPROMET D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2166 2166/5 MEVLIDA MUŠANOVIĆ MUHAMED RAČUNOVODSTVENI SERVIS MM VL. MEVLIDA MUŠANOVIĆ 18.06.2021 x DA
2167 2167/5 SAFIJA ŠEPIĆ ATIF ISIA DOO 18.06.2021 x DA
2168 2168/5 SUADA BOGDANOVIĆ AHMED BETRIS DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2169 2169/5 ALMA AVDIĆ ALIJA SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA SARAJEVO 18.06.2021 DA
2175 2175/5 ZIJAD ŠIVŠIĆ NURIJA MKF EKI Sarajevo 18.06.2021 x DA
2178 2178/5 NERIMA TUCO MUNIRA GRADIZ DOO 18.06.2021 x DA
2180 2180/5 VESNA TVRTKOVIĆ PERO KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR - OPĆA REALNA GIMNAZIJA SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2181 2181/5 SALIHA BEGOVIĆ ZAHID J.U ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MEN.INV.DJECE 18.06.2021 x DA
2183 2183/5 NAMIK OTANOVIĆ ABDURAHIM NASA SOFTING D.O.O. 18.06.2021 x DA
2184 2184/5 ZEJNA JATIĆ ISMET KS SWING 18.06.2021 x DA
2186 2186/5 JAKUB RADASLIĆ ZAIM ELI 27 DOO 18.06.2021 x DA
0219 0219/5 FERIDA HALILOVIĆ ADEM UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
2194 2194/5 REUFA KULAUZOVIĆ HASAN JZU DOM ZDRAVLJA CAZIN 18.06.2021 x DA
0220 0220/5 BELMA TASLAMAN ŠEFIK SoftLab d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2200 2200/5 FERIDA GABELJIĆ HUSO RAČUNOVODSTVENO KNJIGOVODSTVENI SERVIS FERIDA, Ilijaš 18.06.2021 x DA
2201 2201/5 ELVIR JAPAUR ISMET KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SBK 18.06.2021 x DA
2202 2202/5 AIDA ŠARAK HAMDO Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2203 2203/5 JASMINKA ŠAHINOVIĆ HUSO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 NE
2204 2204/5 HAZEMA HALIDOVIĆ IDRIZ SUMAN D.O.O 18.06.2021 x DA
2207 2207/5 FAHIRA ŠATARA MEHO KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA 18.06.2021 x DA
2209 2209/5 MURIZ RAŠIDOVIĆ FEHIM MKF EKI Sarajevo 18.06.2021 x DA
0221 0221/5 ALMA DELIĆ MEHMED PERLA d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
2215 2215/5 UMIJA BAKAL MUHAMED BILANSA FIN DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
0222 0222/5 ZUHRA ESKIĆ ŠAHIN ZUKO D.O.O. 18.06.2021 DA
2223 2223/5 VLADIMIR ČOVIĆ JURAJ POLJOOPREMA d.d. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2224 2224/5 IZETA AHMETSPAHIĆ IBRAHIM Sintal d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2227 2227/5 NAIDA ZILKIĆ SULEJMAN KRIVAJA- TVORNICA MONTAŽNIH KUČA DOO 18.06.2021 x DA
2228 2228/5 MIDHAT ALIHODŽIĆ KASIM AMBOS DOO TRAVNIK 18.06.2021 x DA
2229 2229/5 LJERKA ŠOJKO IVAN ZM - METAL d.o.o. Zenica 18.06.2021 x DA
2231 2231/5 SUNITA EJUBOVIĆ HAZIM EKOM DOO 18.06.2021 x DA
2235 2235/5 ABDULAH HADŽIAGANOVIĆ KASIM Računovodstveno - knjigovodstveni servis " SERD " VL.Abdulah Hadžiaganović 18.06.2021 x DA
2239 2239/5 SANELA ABAZA SELIM JP TELEVIZIJA KS DOO 18.06.2021 x DA
0224 0224/5 BESIM HADŽIOSMANOVIĆ DŽEMAL NEDAL D.O.O. za finansijski inženjering 18.06.2021 x DA
2240 2240/5 NAZA ČAPLJIĆ IBRAHIM JZU DOM ZDRAVLJA TEŠANJ 18.06.2021 x DA
2245 2245/5 MEDISA ALAGIĆ JUSUF JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SANSKI MOST 18.06.2021 x DA
2246 2246/5 AMELA ČOLO SULEJMAN PREVENT LEATHER SARAJEVO d.o.o. Visoko 18.06.2021 DA
2247 2247/5 MUBINA MAHMUTOVIĆ ABID SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. Lukavac 18.06.2021 x DA
2249 2249/5 HASAN HUSIČIĆ RAMO PROGRAD d.o.o. Žepče 18.06.2021 x DA
2252 2252/5 SMAJL HASANIĆ OSMAN OŠ MUSTAFA MULIĆ ŠIJE TEŠANJ 18.06.2021 x DA
2255 2255/5 INDIRA KURTOVIĆ SELIM MALCOM D.O.O. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2256 2256/5 MIRSADA ŠAHAT ALIJA UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo 18.06.2021 DA
0226 0226/5 JAKUP HADŽIĆ SAFET EURO BIRO DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2266 2266/5 KARIN PIJALOVIĆ FIKRET AKTIVA PLUS D.O.O SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2267 2267/5 AIDA IBRAHIMBEGOVIĆ AHMET UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
2268 2268/5 HATIJA BRODLIĆ ADEM ANEX PROMET D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 DA
2269 2269/5 HAFIZ KORAĆ BEĆIR FREKFENT DOO 18.06.2021 x DA
2272 2272/5 NEDŽMIJA HUJDUR ISMET DSO HUJDUR FINEXPERT DOO TUZLA 18.06.2021 DA
2273 2273/5 KIKA HAJDAREVIĆ ĆAMIL MI & MI AGENCY d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2274 2274/5 MILJA BAKALAR LAZO AGENCIJA SAVREMENI EKONOMSKI BIRO 18.06.2021 x DA
0228 0228/5 DŽEVIDA HODŽIĆ MUSTAFA TEHNORING d.o.o. GRADAČAC 18.06.2021 DA
2280 2280/5 JASMINA GAČANOVIĆ ZULFO UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 x DA
0229 0229/5 JASMINA OBHOĐAŠ AVDO KJP SARAJEVO ŠUME DOO 18.06.2021 NE
2290 2290/5 IGBALA KOBILJAK MEHMED VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2292 2292/5 MARTIN MARJANOVIĆ FRANJO JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR 18.06.2021 DA
0230 0230/5 HIDAJETA KEČO ASIM KJP SARAJEVO ŠUME DOO 18.06.2021 x DA
2300 2300/5 ESMINA KIHIĆ REZAK AGENCIJA SIM VL.KIHIC SELMA SARAJEVO 18.06.2021 DA
2304 2304/5 EDIS JAPALAK MUHAMED PZU EUROFARM-CENTAR POLIKLINIKA Sarajevo 18.06.2021 x DA
2307 2307/5 SONJA FILIPOVIĆ SRĐAN KIOSK DOO 18.06.2021 DA
2308 2308/5 AMIR SMJEČANIN ALJO Metalka Trade d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2310 2310/5 DINA KORDIĆ ADEM OBRTNIČKA DJELTNOST DINA, VL.D. KORDIĆ 18.06.2021 NE
2313 2313/5 PAVA NOVAKOVIĆ BLAŠKO JZU DOM ZDRAVLJA GORNJI VAKUF-USKOPLJE 18.06.2021 DA
2316 2316/5 AMIRA ARPADŽIĆ MIRZA KJKP TRŽNICE I PIJACE 18.06.2021 x DA
2317 2317/5 SAMIR BULJUBAŠIĆ SAFET ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH 18.06.2021 x DA
2318 2318/5 GORDANA JURIŠIĆ MATO KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA CLOCK VISOKO 18.06.2021 x DA
2319 2319/5 ZUMRETA ŽILIĆ HAŠIM UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
2321 2321/5 EDIN PAŠIĆ HASAN AKTIVA OD VL. E. PAŠIĆ 18.06.2021 x DA
2323 2323/5 FAHRUDIN DEMIROVIĆ DERVIŠ FINKON DOO 18.06.2021 DA
2325 2325/5 RUŽICA MARTINAC STIPE OPĆINA ČITLUK 18.06.2021 DA
2328 2328/5 MEDINA BEKTIĆ HUSEIN Profine BH d.o.o. Živinice 18.06.2021 DA
2332 2332/5 LEJLA AVDIĆ-VAJZOVIĆ HASAN BILANS DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2336 2336/5 HAZEMA ČENANOVIĆ MUHAMED Knjigovodstveni servis " ČENANOVIĆ " VL.Hazema Čenanović 18.06.2021 x DA
0234 0234/5 SEMKA ZEKIĆ ASIM DTS-ŠPED DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2343 2343/5 MIRJANA KLEPIĆ MLADEN OPĆINA ČITLUK 18.06.2021 x DA
2349 2349/5 RENATA RASPUDIĆ IVAN GRAD MOSTAR 18.06.2021 NE
0235 0235/5 FATIMA HADŽIĆ ISMET OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2350 2350/5 JASMINA LUPČEVIĆ ABDULAH OPĆINA NOVI TRAVNIK 18.06.2021 DA
2351 2351/5 SNJEŽANA ŠITUM JOZO XYLON CORPORATION D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2357 2357/5 AZRA GVOZDEN IBRAHIM AG CONTO D.O.O. 18.06.2021 x DA
2358 2358/5 SADETA ABDUZAIMOVIĆ-FILIPOVIĆ MUHAREM ATACO DOO MOSTAR 18.06.2021 x DA
2362 2362/5 NEDIMA LOČIĆ SULEJMAN SPARKASSE BANK D.D. BIH 18.06.2021 DA
2365 2365/5 LIDIJA SOLOMUN ZDRAVKO HRVATSKA BOLNICA DR FRA MATO NIKOLIĆ 18.06.2021 DA
2367 2367/5 DŽEVDETA ZAHIROVIĆ HIMZO UNIVERZITET U TUZLI 18.06.2021 x DA
2368 2368/5 AIDA MEDARIĆ HAŠIM LEVEL 18.06.2021 x DA
2370 2370/5 ELMEDINA SOFIĆ ENVER ARD d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2371 2371/5 ŠEFIK IMŠIROVIĆ ADEM MP PUPO d.o.o. LUKAVAC 18.06.2021 DA
2372 2372/5 SAMIRA ALIĆ AVDIJA INTELZINK DOO 18.06.2021 x DA
2377 2377/5 MIRSADA MUMINOVIĆ ŠEVKO JU POZORIŠTE MLADIH 18.06.2021 x DA
2385 2385/5 MARICA RADOŠ NIKOLA FRANKSTAHL D.O.O. VITEZ 18.06.2021 x DA
2394 2394/5 DARINKA PAŠIĆ MIHAILO MD PLUS d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2395 2395/5 ADINA RUSTEMPAŠIĆ ABDURAHMAN OPĆINA ILIDŽA 18.06.2021 x DA
2396 2396/5 SATKO GAZIBEGOVIĆ HUSNIJA JP RAD d.o.o. LUKAVAC 18.06.2021 DA
2397 2397/5 SAFIJA PLEH HAMED MKF Mikro Aldi Goražde 18.06.2021 x DA
2398 2398/5 MERHUNISA ALIBABIĆ MEHMED ALMERC DOO KNJIGOVODSTVENI SERVIS 18.06.2021 DA
2399 2399/5 JADRANKA VUKELIĆ SELIM ALMERC DOO KNJIGOVODSTVENI SERVIS 18.06.2021 x DA
0240 0240/5 MILKO MIRKOVIĆ SRETO Knjigovodstveni servis vl. Milko Mirković 18.06.2021 x DA
2400 2400/5 ADMIRA RASTODER JAKUB KONTOPLUS DOO 18.06.2021 DA
2403 2403/5 DRAGICA GRGIĆ STJEPAN Obrt knjigovodstveni biro " GRGIĆ " VL.Dragica Grgić 18.06.2021 x DA
2406 2406/5 SEMIR MRKONJA ZAHID Razvojna banka FBiH Sarajevo 18.06.2021 DA
2408 2408/5 VERA POLOVINA PANE JKP KOMUNALAC BUSOVAČA 18.06.2021 x DA
2412 2412/5 NIZAMA ŠEHOVIĆ ASIM KS LEJLA 18.06.2021 DA
2414 2414/5 ELVIRA HULUSIĆ HUSEIN JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR TUZLA 18.06.2021 x DA
2415 2415/5 SELMA SULJAGIĆ HAMZA JU Veterinarski zavod TK Tuzla 18.06.2021 x DA
2420 2420/5 SENAD PEKMEZ SELVER UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
2423 2423/5 AIDA DELIĆ ČAZIM INTER AUTO DOO TUZLA 18.06.2021 x DA
0243 0243/5 RAŠIDA BEGIĆ ABDULAH DOS KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. BEGIĆ AHMET 18.06.2021 x NE
2431 2431/5 AMRA BABIĆ MUHAMED OPĆINA VISOKO 18.06.2021 DA
2432 2432/5 KATICA BRKIĆ MARKO STANIĆ MEDIA d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2433 2433/5 MIRJANA PETROVIĆ ZVONKO JKP ČISTOĆA I ZELENILO JAJCE DOO 18.06.2021 x DA
2436 2436/5 JASMINA MEMIDŽAN SALEM Ugostiteljski objekat Restoran Kovačević Jablanica 18.06.2021 x DA
2438 2438/5 JUSUF ALIĆ RASIM KANTONALNI POREZNI URED TUZLA 18.06.2021 DA
2439 2439/5 ADISA BEŠLAGIĆ FEHIM CONFINSA DOO 18.06.2021 x DA
0244 0244/5 LJILJANA TADIĆ NIKOLA OBRT SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA, VL. LJ. TADIĆ 18.06.2021 x DA
2444 2444/5 MLADINKO PERKOVIĆ JOZO ŠPD/SREDNJOBOSANSKE ŠUME/ŠGD ŠUME SREDIŠNJE BOSNE D.O.O. DONJI VAKUF 18.06.2021 x DA
2445 2445/5 KAROLINA BRDAR BRANKO NOVITAS d.o.o. 18.06.2021 DA
2446 2446/5 RASEMA KARALIĆ KASIM UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 NE
0245 0245/5 SENADA MUSIĆ MEHMED AC REMS DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2454 2454/5 ESAD EMINOVIĆ HAJDAR KONJIC STAN DOO KONJIC 18.06.2021 DA
2455 2455/5 TOMO ŠOŠIĆ MATO DIMON K-R SERVIS 18.06.2021 x DA
2456 2456/5 EDINA ZEC HASAN STRONG ZENICA 18.06.2021 x DA
2457 2457/5 LEMZIHA HARMANDIĆ SALIH KS LERA 18.06.2021 x DA
2458 2458/5 EMIRA IKANOVIĆ HASAN KNJIGOVODSTVENI SERVIS EMIRA 18.06.2021 x DA
2460 2460/5 JASMINA MUSIĆ HUSEIN UNION-COMERC-CO d.o.o. Zenica 18.06.2021 x DA
2462 2462/5 MEHEMED MODRIĆ SULEJMAN AGENCIJA "AMM" 18.06.2021 x DA
2467 2467/5 MELIHA ŠABANOVIĆ SALEM ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2468 2468/5 MUSTAFA ALIĆ ALAGA JU BOLNICA TRAVNIK 18.06.2021 DA
2473 2473/5 SABRIJA IMAMOVIĆ AVDO RUDAR d.o.o. TUZLA 18.06.2021 NE
2478 2478/5 JANJA MARKOVIĆ IVO BOSANAC DD ORAŠJE 18.06.2021 DA
2481 2481/5 NIKO ILIJAŠEVIĆ ŠIMO VLADEX D.O.O. KISELJAK 18.06.2021 x DA
2482 2482/5 IVKA ĐANDARA PERO LAŠVA KOMERC DOO 18.06.2021 x DA
2484 2484/5 ZORAN CVIJANOVIĆ VINKO CONING AGENCIJA - KISELJAK 18.06.2021 x DA
2485 2485/5 EKREM KEVRIĆ OMER UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
0249 0249/5 MEDIJA LONČAREVIĆ MUSTAFA Prima Commerce d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2490 2490/5 ŽELJKO RAGUŽ ANTO Privredna komora Federacije BiH Sarajevo 18.06.2021 x DA
2494 2494/5 ZDENKO LUGONJIĆ FRANJO AGENCIJA GOODWILL ŽIVINICE 18.06.2021 DA
2498 2498/5 JASMIN GAZIBEGOVIĆ JUSUF OPĆINA LUKAVAC 18.06.2021 DA
0250 0250/5 MEHMED MEŠIĆ HAMID AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVO MEŠIĆ 18.06.2021 x DA
2503 2503/5 ŠAĆIR HAKALOVIĆ ŠABAN AGENCIJA ENA KONJIC 18.06.2021 DA
2504 2504/5 ESAD MORANKIĆ JUSUF AGM 2010 DOO DRUŠTVO ZA REVIZIJU 18.06.2021 x DA
2506 2506/5 FERIDA DAJIĆ ZULFO Knjigovodstveni servis " GROUND " VL.Dajić Ferida 18.06.2021 x DA
2507 2507/5 SENADA HUSKIĆ AHMET NESS VL. SENADA HUSKIĆ 18.06.2021 x DA
0251 0251/5 SNJEŽANA ZVONAR NIKO KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL.MILKO MIRKOVIĆ 18.06.2021 x DA
2512 2512/5 AŠIR MEHIĆ FIKRET Prograd Holz d.o.o. Žepče 18.06.2021 x DA
2513 2513/5 MIRSADA SARAJČIĆ IBRO DD BH TELECOM DIREKCIJA SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2514 2514/5 MUAMERA DELIHASANOVIĆ MUHAMED JP BH POŠTA 18.06.2021 DA
2515 2515/5 ZARFA DUPOVAC SALIH JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE 18.06.2021 NE
2516 2516/5 ADVIJA DŽEKO ALIJA AGENCIJA FINK 18.06.2021 x DA
0252 0252/5 SEAD ČOHODAR IBRAHIM REVISIO d.o.o. Cazin 18.06.2021 x DA
2520 2520/5 FAIK PRŠEŠ MEHO JP CESTE FBIH DOO 18.06.2021 DA
2521 2521/5 ĐULA KANDŽIJAŠ MAHMUT AGENCIJA ĐULY SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2526 2526/5 NERMINA KOVAČEVIĆ RAMIZ KONER DOO ŽEPČE 18.06.2021 x DA
2530 2530/5 NEVRESA SELESKOVIĆ DŽEMIL UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 x DA
2532 2532/5 AZRA MAKSUMIĆ NEZIR OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 18.06.2021 DA
2533 2533/5 MERKA PRAŠEVIĆ JUSUF UNILAB D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2536 2536/5 ENISA DRUŽIĆ ALIJA ČAVKIĆ DOO 18.06.2021 x DA
2537 2537/5 MEHMED FETIĆ AGAN RAČUNOVODSTVENI BIRO S.J. VL. ĆENANOVIĆ JASMINA BIHAĆ 18.06.2021 x DA
0254 0254/5 AMRA ĆATIĆ RIZAH AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE 18.06.2021 DA
2540 2540/5 AMELA HALILOVIĆ ALIJA SREDNJA ŠKOLA METALSKIH ZANIMANJA SARAJEVO 18.06.2021 DA
2544 2544/5 MUNEVERA DŽIKIĆ JUSUF OD MD PLAST vl. DŽIKIĆ MUNEVERA Gračanica 18.06.2021 x DA
0255 0255/5 VEJSIL BALTA SEID AGENCIJA BALTA 18.06.2021 x DA
2551 2551/5 IVANA MAROS JOZO OPĆINA VITEZ 18.06.2021 x DA
2554 2554/5 JASMINA SELAK MUHAMED MBA-CENTAR d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2555 2555/5 NEVENKA MILANOVIĆ JURAJ DNT-PROMET D.O.O. 18.06.2021 x DA
0256 0256/5 FATIMA PUŠKAR JASIM ME-AD d.o.o. Sanski Most 18.06.2021 x DA
2564 2564/5 MENSUR DŽAFIĆ AVDO E-KONTO DOO VISOKO 18.06.2021 x DA
2565 2565/5 DUBRAVKA VUKADIN MILORAD INFOSOFT DOO 18.06.2021 x DA
2568 2568/5 MLADEN PECIREP PERO PERKAN d.o.o. Kiseljak 18.06.2021 x DA
0257 0257/5 ERTEKIN KOLAŠINAC HALIL EURO INSPEKT 18.06.2021 NE
2570 2570/5 NEDELJKA BILIĆ IVAN KONZUM DOO 18.06.2021 x DA
2573 2573/5 SLAVKO RELOTA JURE VLADA SBK/KSB MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 18.06.2021 x DA
0258 0258/5 DIJANA KREHIĆ PETAR AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE DF SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2582 2582/5 HASAN ČOLAKHODŽIĆ AHMET REVIZIJA ŠKAMO d.o.o. TUZLA 18.06.2021 x DA
2583 2583/5 TANJA IBIŠBEGOVIĆ ŠIMO NLB LEASING DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2589 2589/5 AHMED ISAKOVIĆ ĆAMIL MAN TRADE d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
0259 0259/5 NERMINA ĐUGUM HAMED KJKP SARAJEVO GAS D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2592 2592/5 MINA VRCA HAJRO JU OŠ "SREDNJE" ILIJAŠ 18.06.2021 x DA
2593 2593/5 NAFIJA BAHTIJAREVIĆ AVDO REGESTA d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2595 2595/5 STANKA JOVIĆ FRANJO REGESTA d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
0260 0260/5 SABIRA KARIĆ EJUB " SAKAR " d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2601 2601/5 MURIS KAKNJO MUHAMED AREL DOO 18.06.2021 NE
2602 2602/5 SMAJO BRKA OSMAN UMIROVLJENIK- DOPUNSKA DJELATNOST 18.06.2021 DA
2609 2609/5 MAHIRA ŠESTIĆ SADIJA AKTIVA PLUS D.O.O 18.06.2021 x DA
2610 2610/5 NAZIFA ALIJAGIĆ ISMET GRAFIČAR DOO BIHAĆ 18.06.2021 DA
2612 2612/5 DERVIŠ MEHMEDOVIĆ BEGO DŽENIHAN DOO 18.06.2021 x DA
2621 2621/5 NEDŽADA BURINA MEHO GRAD ZENICA 18.06.2021 x DA
2624 2624/5 SELMA HALILAGIĆ JAKUB JP BH POŠTA 18.06.2021 DA
2625 2625/5 NERMIN SIJERČIĆ ASAF UNION BANKA D.D. SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2626 2626/5 AMELA KRUHO RAMIZ SDA Sarajevo 18.06.2021 x DA
2629 2629/5 NEVENKA AJANOVIĆ MILAN NEZAPOSLEN 18.06.2021 NE
0263 0263/5 ENES ZENUNOVIĆ ZENUN ZENUN D.O.O. ŽIVINICE 18.06.2021 x DA
2631 2631/5 ALMASA HODŽIĆ FEHIM S-GRANDEX EXPORT IMPORT d.o.o.Sarajevo 18.06.2021 x DA
2633 2633/5 REMZA SMAJIĆ SULEJMAN GOLDEN TOURS DOO 18.06.2021 NE
2634 2634/5 IVANKA GRGANOVIĆ MIRKO OSKAR d.o.o. Novi Travnik 18.06.2021 x DA
2635 2635/5 BADEMA KUPUSOVIĆ MEHMED JU ZAVOD ZA SPECIJALNO OBRAZOVANJE I ODGOJ DJECE MJEDENICA 18.06.2021 x DA
2640 2640/5 NURA RAMIĆ FEHIM Miam d.o.o. Fojnica 18.06.2021 x DA
2642 2642/5 LEJLA NURKO AHMED UNION BANKA D.D. SARAJEVO 18.06.2021 DA
2644 2644/5 AMRA SELMANOVIĆ SEAD ONIX-A.A. DOO 18.06.2021 x DA
2645 2645/5 SELIM OMEROVIĆ RAHMAN KUPIR DOO 18.06.2021 x DA
0265 0265/5 ISMET KARIĆ EDHEM OPĆINA KALESIJA 18.06.2021 x DA
2653 2653/5 SEAD HADŽIĆ ALIJA DUGA DOO 18.06.2021 x DA
0266 0266/5 HIBA MUCIĆ MEHMEDALIJA KLM DOO 18.06.2021 DA
2663 2663/5 SIDRETA HALILOVIĆ SAMIL CONFINSA DOO 18.06.2021 x DA
2664 2664/5 BRANKA KADIĆ MILAN JKP RADNIK DOO 18.06.2021 x DA
2666 2666/5 MIRSAD BAŠIĆ MURAT AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH 18.06.2021 x DA
2667 2667/5 ADIL BEHREM MAHMUT AKTIVA AB 18.06.2021 x DA
2669 2669/5 JASNA BRATIĆ ANGELA AGENCY PLUS DOO MOSTAR 18.06.2021 NE
2674 2674/5 FERIZ CRNKIĆ MEHMED KS FEN 18.06.2021 x DA
2675 2675/5 JOZO FRANJIĆ PETAR Knjigovodstvo Franjić 18.06.2021 x DA
2682 2682/5 ISMETA JAKUPOVIĆ DIVKOVIĆ MUSTAFA EKONOMSKI INSTITUT DD TUZLA 18.06.2021 DA
2684 2684/5 MULIJA MIHMIĆ MEHO DIHAM D.O.O OLOVO 18.06.2021 DA
2685 2685/5 EDINA DOGAN ESAD MINISTARSTVO FINANCIJA ZDK 18.06.2021 x DA
2687 2687/5 SAFIJA MUSTABAŠIĆ HUSEIN UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BIH 18.06.2021 DA
2694 2694/5 SAFET VARENIKIĆ RAMIZ OPĆINA JAJCE 18.06.2021 x DA
2695 2695/5 BRANKA ČOVIĆ ILE KS ČOVIĆ TRAVNIK 18.06.2021 x DA
2698 2698/5 NASIHA PERVIZ JUSO JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO DOO 18.06.2021 x DA
2700 2700/5 JASMINA BEGIĆ AZIZ AUTO SARAJEVO DOO 18.06.2021 x DA
2701 2701/5 MIRA BUHOVAC BOŽO VIMAR TRADE D.O.O. MOSTAR 18.06.2021 NE
2704 2704/5 MIRSADA OMEROVIĆ MURAT ASA OSIGURANJE 18.06.2021 DA
0271 0271/5 SUADA EFOVIĆ ŠUĆO SIS OBRTNIČKA KNJIGOVODSTVENA DJELATNOST VL. EFOVIC SUADA 18.06.2021 x DA
2714 2714/5 EDINA IMŠIRPAŠIĆ EŠREF JKP GRADINA 18.06.2021 x DA
0272 0272/5 ESADA HASANOVIĆ EJUB Privredna komora Kantona Sarajevo 18.06.2021 DA
2720 2720/5 MARINA ROTIM JOZO FRAM-ZIRAL DOO MOSTAR 18.06.2021 x DA
2721 2721/5 MARIN KVESIĆ ŽARKO ELEKTRIČNI UREĐAJI DOO 18.06.2021 NE
2723 2723/5 AMIRA ŠPAGO SAFET SECURITAS BH d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 DA
2724 2724/5 MIRSAD ČALUK DERVIŠ ČALUK REVIZIJA DOO 18.06.2021 NE
2725 2725/5 EDINA ĆIVA MUHIDIN APFIN d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2728 2728/5 NEHRA JOLDIĆ BEĆIR KNJIGOVODSTVENI SERVIS FIR-ZIP VL.AVDIĆ ZIJADA 18.06.2021 x DA
2729 2729/5 MARIJANKA VILA ANDRIJA ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o. KUPRES 18.06.2021 x DA
2733 2733/5 SVJETLANA VUJOVIĆ-KICO DOBROSAV OPĆINA BUGOJNO 18.06.2021 NE
2743 2743/5 NIHADA RUHOTINA ŠEFKIJA UNIOR TEHNA D.O.O. 18.06.2021 x DA
2747 2747/5 MIRSADA JAŠAREVIĆ ALIJA KNJIGOVODSTVENI SERVIS JU VL.JAŠAREVIĆ MIRSADA 18.06.2021 x DA
0275 0275/5 VILDANA FAZLIBEGOVIĆ DŽIHAN ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2751 2751/5 DRAŽENKA RIČKA DRAGAN ACCEPTA DOO TUZLA 18.06.2021 x DA
2754 2754/5 HINDA KANLIĆ RAMIZ SARY ŠPED d.o.o. 18.06.2021 DA
2756 2756/5 ZUMRETA BEŠIREVIĆ ŠEFKIJA KNJIGOVODSTVENI BIRO BILL VL. BEŠIREVIĆ ZUMRETA 18.06.2021 x DA
2759 2759/5 MIRSAD BILIĆ ĐAFER NEPOZNATO 18.06.2021 NE
0276 0276/5 RUSMIRA HADŽIMULIĆ FERID RS AGENCIJA 18.06.2021 x DA
2760 2760/5 MUHAMED ČOPELJ HALIL HYUNDAI AUTO BH DOO 18.06.2021 x DA
2762 2762/5 FATIMA JUSIĆ ĆAMIL AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O 18.06.2021 x DA
2763 2763/5 VELIBOR POPOVIĆ BORO BP REVIZOR 18.06.2021 DA
2765 2765/5 ZINKA ARAPČIĆ NURKO JP MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA 18.06.2021 DA
2769 2769/5 EMIRA MEKIĆ BEĆIR CENTRALNA BANKA BIH 18.06.2021 DA
0277 0277/5 DRAGANA ĐURIĆ BOŽIDAR EG ENERGOGRUOP DOO 18.06.2021 DA
2773 2773/5 VESNA BALTA TIHOMIR FONDACIJA MOZAIK 18.06.2021 x DA
2775 2775/5 ZLATKA BELKO SELIM Agencija za knjigovodstvo " K& K " VL.Zlatka Belko 18.06.2021 x DA
2778 2778/5 SANJA PAHOR VIKTOR COCA COLA HBC BH DOO 18.06.2021 DA
2779 2779/5 ŽELJKO BOŠNJAK MIJO AKTIVA MM D.O.O 18.06.2021 x DA
2782 2782/5 IVANKA MARIĆ PETAR MARIĆ-ŽEPČE D.O.O. ŽEPČE 18.06.2021 x DA
2786 2786/5 JASMINKA ŽERIĆ SABIT OŠ MEHURIĆI TRAVNIK 18.06.2021 x DA
2787 2787/5 ZINETA BAJRAKTAREVIĆ IBRAHIM ENERGOINVEST DD 18.06.2021 x DA
0279 0279/5 TAIBA DEMIROVIĆ AHMET UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
2791 2791/5 AMELA ŠABIĆ BAJRO MOTOREX d.o.o. GRAČANICA 18.06.2021 x DA
2792 2792/5 EMINA MEŠIĆ EDHEM CAMELIJA OSIGURANJE DD BIHAĆ 18.06.2021 DA
2796 2796/5 AMRA OPARDIJA OMER KOMAR TVORNICA GIPSA ZDD 18.06.2021 x DA
0028 0028/5 SNJEŽANA BOŠNJAK HASAN JU KANTONALNA BOLNICA DR.SAFET MUJIĆ MOSTAR 18.06.2021 x DA
0280 0280/5 NIHAD JAŠARSPAHIĆ VAHID JP GRIJANJE D.O.O KAKANJ 18.06.2021 x DA
2801 2801/5 FATIMA KRAVIĆ FADIL DSO KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. FATIMA KRAVIĆ 18.06.2021 x DA
2809 2809/5 MIRSADA IMŠIĆ HAJRUDIN JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.O.O. SARAJEVO 18.06.2021 DA
0281 0281/5 NIKO ŽDRAVAC IVO ZORNICA d.o.o. Brčko 18.06.2021 x DA
2812 2812/5 ŠEVKA BEGOVIĆ MEHO AC-UNITY D.O.O 18.06.2021 DA
2813 2813/5 SENKA HRUSTANOVIĆ ADEM UNIVERZITET U BIHAĆU 18.06.2021 x DA
2814 2814/5 ĐENANA MUHAREMOVIĆ MUHAMED JU TREĆA OSNOVNA ŠKOLA 18.06.2021 x NE
2816 2816/5 ENISA ŠPAGO BAJRO AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENE USLUGE ACCOUNT 18.06.2021 x DA
2819 2819/5 REFIJA JUNUZOVIĆ ŠEVKET KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU 18.06.2021 x DA
2820 2820/5 AMIRA JUSUFOVIĆ AGO Pro konto d.o.o. Tuzla 18.06.2021 x DA
2824 2824/5 JASMIN BUNGUR IBRAHIM JUKS ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU 18.06.2021 x DA
2827 2827/5 ESAD SELIMOVIĆ ISMET FIST DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2830 2830/5 AMELA BAŠIĆ PAŠAGA T&E D.O.O. 18.06.2021 DA
2831 2831/5 SMAJO SALČINOVIĆ HAMDO Knjigovodstvena agencija " AKTIVA " 18.06.2021 x DA
2834 2834/5 ELVEDINA JABANDŽIĆ FEHIM JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TEŠANJ 18.06.2021 x DA
2837 2837/5 MLADEN KOZINOVIĆ DRAGO MKD-SALDO d.o.o. Travnik 18.06.2021 x DA
2838 2838/5 ADEM KADRIĆ MEHMED FRAK INŽENJERING DOO 18.06.2021 x DA
2839 2839/5 ENESA KADRIĆ SULEJMAN Ured za reviziju institucija u FBiH 18.06.2021 x DA
2842 2842/5 NADŽIJA DURMIŠEVIĆ HIMZO JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO DOO 18.06.2021 DA
2846 2846/5 LJUBICA PIHLJAK PETAR OD AGENCIJA SALDO, vl. Pihljak Ljubica 18.06.2021 x DA
2847 2847/5 FAHRIJA PLAVŠIĆ SALIH KONTO DOO SREBRENIK 18.06.2021 x DA
2848 2848/5 DIANA SOFTIĆ ENVER DALCOM DOO 18.06.2021 x DA
2855 2855/5 HASIJA JUNUZAGIĆ SALKO HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZZIPO 18.06.2021 NE
2859 2859/5 ABIDA ČOLIĆ ALIJA ZZ Radobolja sa p.o. Mostar 18.06.2021 NE
0286 0286/5 MUHAMED ŠLJIVO SAFET INFO-KONT D.O.O. KAKANJ 18.06.2021 DA
2861 2861/5 SEMIRA DRLJEVIĆ HILMO AGENCIJA HERMES MOSTAR 18.06.2021 x DA
2862 2862/5 FATIMA ĆORIĆ ALIJA OBRT SANDA 18.06.2021 x DA
2863 2863/5 HATIDŽA FRENJO ZULFO HERCEGOVINAPROMET DOO MOSTAR 18.06.2021 DA
2864 2864/5 EMINA PEZIĆ MEHMED JP KOMOS DD MOSTAR U STEČAJU 18.06.2021 x DA
2866 2866/5 VEDRAN BEGANOVIĆ ENVER RECOM d.o.o. Mostar 18.06.2021 DA
2870 2870/5 SENAD KURTOVIĆ NURIJA UNIS-ENERGETIKA d.o.o. Sarajevo 18.06.2021 x DA
2871 2871/5 MAIDA BAJRAKTAREVIĆ FAHRUDIN LAKE DOO SARAJEVO 18.06.2021 x DA
2872 2872/5 EMIRA JABANDŽIĆ ISMET AUTO CENTAR ŠKOLJIĆ 18.06.2021 NE
2874 2874/5 HAMID MUHOVIĆ FEJZO EURO-CONTO DOO 18.06.2021 x DA
2875 2875/5 VERA DELIĆ MIRKO Knjigovodstveni servis "VE-LA"VL.Vera Delić 18.06.2021 x DA
2879 2879/5 ZIJAD ŠABANOVIĆ ABDURAHMAN INFOBIRO 18.06.2021 x DA
0288 0288/5 FUAD ČERGIĆ DŽEMIL ALFA REVIZIJA d.o.o. BANOVIĆI 18.06.2021 x DA
2881 2881/5 ISMETA HATIBOVIĆ UZEIR UMIROVLJENIK / PENZIONER 18.06.2021 DA
2884 2884/5 BEGZADA KRIVIĆ OSMAN JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA ZENICA DOO 18.06.2021 x DA
2887 2887/5 AMELA HAVIĆ IBRO OBRAČUN DOO 18.06.2021 x DA
2889 2889/5 AMRA ILIĆ DŽEMAL URED ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA BD 18.06.2021 DA
2890 2890/5 SEJID BRKA HAJRUDIN KS VL. SEJID BRKA 18.06.2021 x DA
2894 2894/5 BEHIRETA HASEČIĆ OMER KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA HASEČIĆ VL. BEHIRETA HASEČIĆ OD 18.06.2021 x DA
2895 2895/5 ALMA HALILOVIĆ ALIJA JU GIMNAZIJA OBALA 18.06.2021 x DA
2896 2896/5 HAJRA BOŠNJAKOVIĆ IBRAHIM JU OSNOVNA ŠKOLA KOVAČI 18.06.2021 x NE